Europoslanci schválili nové pravidlá recyklácie elektroodpadu

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili smernicu, ktorá zvyšuje ciele zberu a recyklácie elektro-zariadení. Taktiež obmedzili export použitých výrobkov do rozvojových krajín, čím ukončili dlhotrvajúce zložité rokovania.

Európsky parlament včera (19.1.) v druhom čítaní schválil nové pravidlá nakladania s odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Cieľom novelizácie smernice z roku 2003 je efektívnejšie využitie vzácnych surovín, ktoré sa v elektro-zariadeniach nachádzajú, zmierniť vplyv odpadu na životné prostredie, umožniť spotrebiteľom vrátiť drobný odpad vo viacerých predajniach a tiež znížiť mieru byrokracie pre podnikateľov.

Firmy budú pred vývozom elektro-zariadení za hranice EÚ musieť získať certifikát od colného úradu, že spotrebiče sa vyvážajú za účelom opravy alebo opätovného využitia, pričom bremeno dokazovania sa presunulo na exportérov. Ustanovenie má zabrániť nelegálnemu vývozu do krajín, v ktorých sa odpad hromadí alebo jeho spracovanie prebieha v podmienkach ohrozujúcich zdravie pracovníkov a životné prostredie.

Schválením textu sa ukončili náročné medziinštitucionálne rokovania o tom, ako veľmi ambiciózne majú byť záväzné ciele. (EurActiv, 6.10.2011)

Florenz: Štáty si robia čo chcú

„Dosiahli sme dohodu a nebolo to jednoduché,“ priznal nemecký europoslanec Karl-Heinz Florenz (Európska ľudová strana – konzervatívni demokrati), ktorý bol spravodajcom tejto smernice v EP. „Európa tak bude schopná opätovne získať viac surovín, čo je skvelá správa ako pre ekonomiku, tak pre životné prostredie.“

Potrebu zharmonizovať  štandardy zberu a recyklácie si vyžiadala existencia 27 odlišných definícií a noriem. „Keď ste sa opýtali, čo je recyklácia, dostali ste 27 rôznych definícií,“ uviedol Florenz na tlačovej konferencii v Štrasburgu. „Komisia síce hovorí, že to nie je tento prípad, ale zdá sa, že členské štáty si robia čo chcú,“ dodal.

Po formálnom schválení novelizácie smernice ministrami členských krajín a jej publikovaní v Úradnom vestníku budú mať štáty 18 mesiacov na transpozíciu nových predpisov do svojho vnútroštátneho práva.

Nové pravidlá

Všetky členské štáty budú musieť zvýšiť zber svojho elektronického a elektrického odpadu bez ohľadu na to, či v súčasnosti dosahujú aktuálny cieľ štyroch kilogramov na osobu a rok. Do roku 2016 musí väčšina z nich vyzbierať 45 ton elektronického odpadu na každých 100 ton elektrických a elektronických výrobkov, ktoré boli uvedené na daný trh počas troch predchádzajúcich rokov.

Do roku 2019 tento objem vzrastie na 65 percent priemernej hmotnosti predanej elektroniky alebo na 85 percent všetkého elektronického odpadu, ktorý vzniká na ich území.  Desiatim krajinám vrátane Slovenska bude v dôsledku nedostatku potrebnej infraštruktúry dočasne umožnené zníženie 65-percentného cieľa na 40 percent – do roku 2016 – s možnosťou požiadať o predĺženie lehoty na dosiahnutie tohto cieľa až do roku 2021.

S cieľom uľahčiť zber odpadu sa EP podarilo presadiť, aby mohli spotrebitelia vrátiť veľmi malé výrobky (s vonkajším rozmerom do 25 cm – napr. mobilné telefóny) v každej aspoň väčšej predajni elektrospotrebičov bez toho, aby si v nej museli zakúpiť nový produkt.

Objem recyklovaných spotrebičov vzrastie pri určitých kategóriách výrobkov na 80%. Europoslanci zdôraznili, že pri recyklácii by sa mali využívať najlepšie dostupné techniky spracovania a výrobný proces sa má upraviť tak, aby uľahčilo získavanie surovín z vytriedených výrobkov.

Producentom spotrebičov sa uľahčí povinnosť vykazovania, zjednoduší sa proces registrácie výrobku a zavedú sa opatrenia zabraňujúce dvojitému výberu registračných poplatkov v členských štátoch. Hoci budú musieť aj naďalej finančne prispievať na zber odpadu, zanikne im povinnosť zriaďovať oficiálne sídlo v každej krajine, kde podnikajú. Stačí, ak tam zriadia oficiálneho zástupcu danej značky.

Nie všetci sú úplne spokojní

Podľa niektorých environmentálnych združení ale nová legislatíva stále nejde dosť ďaleko a dosiahnutie cieľov pre zber sa zbytočne odsunulo.

„Ciele pre zber sa odložili a predloženie ekonomických nástrojov pre ekologickejší dizajn, ciele opätovného využitia a ambiciózne recyklačné ciele sa ponechali na budúcu revíziu, čo je trpkou ranou pre životné prostredie a hospodársky vývoj Európy,“ uviedol Stéphane Arditi z Európskeho výboru pre životné prostredie (EEB).  V súvislosti s pravidlami certifikácie spotrebičov na vývoz sa podľa neho stále ponechal veľký priestor pre export haraburdia.

Taktiež niektoré podnikateľské združenia sa sťažovali na faktický presun bremena recyklácie zo zákazníka na predajcu. V stanovisku asociácie živnostníkov a drobných podnikateľov EUAPME sa píše: „Bremeno sa dáva bezvýhradne na súkromné podniky a to jednoducho nie je prijateľné.“

Iné skupiny ale obhajujú prijaté opatrenie ktoré podľa nich jasne podporí recykláciu a efektívne nakladanie so zdrojmi.

Pozície

Slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (KDH, Európska ľudová strana – kresťanskí demokrati) uviedol, že v rozprave sa správne pripomenulo, že táto smernica posunie Európu, ktorá nemá k dispozícii toľko vlastných surovín z vlastných zdrojov, vpred. „Európa je prinútená, a to je dobré, recyklovať a znovu použiť látky, ktoré sa minulosti vyhadzovali v netriedenom odpade. A to bola veľká chyba, pretože sa v tom nachádzali miliardové hodnoty,“ uviedol.  Dodal, že opätovným spracovaním sa zabráni ich strate „na hluchých skládkach“.

Poukázal na veľké rozdiely v miere recyklácie elektroodpadu medzi členskými krajinami, pričom Rumunsko a Bulharsko dosiaľ dokázalo vyzbierať  len zlomok toho, čo sa dokáže vytriediť v Nemecku, Holandsku či Švédsku.  „Slovensko sa nachádza v takom rozumnom strede a v budúcnosti by mal každý jeden občan ušetriť  4 kg takéhoto odpadu ročne, čo prináša aj mnohé ekonomické výhody a zisky,“ dodal Mikolášik.

Komisár EÚ Janez Potočnik uviedol: „Rozhodnutie Európskeho parlamentu je dobrou správou pre zdravie našich občanov, konkurencieschopnosť Európy a životné prostredie. V týchto náročných časoch hospodárskej zmeny a rastúcich cien nerastných surovín sa environmentálne prínosy a príležitosti inovatívneho rastu pre európsky priemysel spájajú v efektívnom využívaní zdrojoch.  Tok odpadu s najväčším významom v tomto ohľade je elektrický a elektronický odpad.“

Predstaviteľ EK pre životné prostredie dúfa, že uznesenie Parlamentu „povzbudí členské štáty, aby boli ambicióznejšie, a splnili nové ciele dokonca ešte pred termínom. Správne nakladanie s OEEZ je dôležité, aby sa predišlo poškodeniu ľudského zdravia a životného prostredia a jeho systematický zber je nevyhnutnou podmienkou  odbornej recyklácie hodnotných surovín ako je zlato, striebro, meď a vzácne zeminy, ktoré obsahujú použité televízory, prenosné počítače a mobilné telefóny.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA