Europoslanci žiadajú obehové hospodárstvo do konca roka

Environmentálny výbor Európskeho parlamentu vyzval exekutívu EÚ, aby do konca roka predložila nový, ambiciózny návrh balíčka obehového hospodárstva. Stredajšie uznesenie podporili europoslanci naprieč politickým spektrom.

Európska komisia v decembri minulého roka vypustila pôvodný návrh balíčka z pracovného programu pre rok 2015. Tento krok pobúril viacerých zákonodarcov, ochranárov životného prostredia ale aj bývalého eurokomisára Janeza Potočnika, ktorý na návrhu pracoval viac ako štyri roky.

Europoslanci žiadajú z pôvodného návrhu zachovať aspoň niekoľko kľúčových opatrení, vrátane záväzného cieľa do roku 2025 znížiť množstvo odpadu a potravinového odpadu o 30 percent.  Ďalším kľúčovým cieľom je podľa europoslancov do roku 2020 obmedziť spaľovanie odpadu a postupne znižovať podiel skládkovania.

„Každý rok EÚ použije viac ako 56 miliónov ton plastov, pričom recykluje iba 26% plastového odpadu. Zvyšok je buď spálený alebo skončí na skládke či v oceáne.  Socialisti a demokrati budú presadzovať cieľ znížiť do roku 2025 znečistenie morí o 50% a budú trvať na tom, aby bol tento cieľ povinný,“ prezradil po hlasovaní ENVI výboru hovorca skupiny Socialistov a Demokratov Matthias Groote.

Do konca 2015 by mala Komisia predložiť aj revidované smernice o odpade, ktoré nastavia základné požiadavky tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov, harmonizujú metodológiu a podporia separačné schémy. Zvýšiť by sa mala aj úroveň recyklácie komunálnych odpadov a to minimálne na 70%.

Uznesenie, ktoré pripravil fínsky europoslanec Sirpa Pietikäinen podporilo 56 poslancov, 5 bolo proti a 5 sa zdržalo hlasovania. „Dnešné hlasovanie vyslalo jasný signál pre Junckerovú Komisiu,“ vyhlásil luxemburský europoslanec za Zelených Claude Turmes.

Europoslanci žiadajú nové pravidlá pre eko-dizajn

Zvýšiť sa musí podľa europoslancov aj ochrana spotrebiteľa a to napríklad vyraďovaním toxických chemikálií z výroby a podporovaním investícií do výroby, ktorá neznečisťuje životné prostredie.

Uznesenie ďalej vyzvalo Komisiu, aby podporila tzv. celoživotný prístup k produktom, čo znamená, že výrobky by mali byť recyklovateľnejšie, lepšie opraviteľné a s dlhšou životnosťou. „Nové pravidlá pre eko- dizajn by mala exekutíva predložiť už koncom roka 2016 a zahrnúť do nich všetky skupiny výrobkov,“ myslia si europoslanci ENVI výboru.

S týmto krokom však nesúhlasia výrobcovia plastov. „Moderné potravinárske obaly sa napríklad skladajú z viacvrstvového filmu vyrobeného z rôznych plastov, takže je ich veľmi ťažké recyklovať…Ak by takýto obal nebol k dispozícii, výrobcovia potravín by musel použiť oveľa viac materiálu, aby zabezpečili vysokú úroveň ochrany, čím by sa zvýšila záťaž na životné prostredie,“ myslí si šéf záujmového združenia PlasticEurope Karl-H Foerster.

O uznesení bude hlasovať celý Európsky parlament na plenárnom zasadnutí 6. júla v Štrasburgu. Začiatkom roka 2015 však mali europoslanci problém nájsť medzistranícku dohodu a nepodarilo sa im tak zabrániť Komisii, aby stiahla návrh z pracovného programu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA