Európske environmentálne manažérstvo oslavuje 20 rokov

EMAS sa v EÚ teší veľkej popularite. Na Slovensku ho využívajú len tri spoločnosti.

Už dvadsať rokov môžu európske spoločnosti využívať  európske nástroje na zníženie environmentálnych vplyvov svojej činnosti alebo produktov.

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) podľa Komisie umožňuje firmám „ostať environmentálnymi“ a zároveň si udržať konkurencieschopnosť. Ide najmä o opatrenie na znižovanie odpadu, emisií skleníkových plynov, spotreby energie či lepšie využívanie zdrojov.

Firmy tak nielen „ušetria“ ale aj zosúladia svoj chod s čoraz náročnejšími predpismi na ochranu životného prostredia a zvýšia angažovanosť svojich zamestnancov.

Medzi najväčšie spoločnosti, ktoré využívajú dobrovoľný systém environmentálneho manažérstva EMAS sú napríklad automobilka BMW či Hyundai, letecká spoločnosť Lufthansa či sieť hotelov Illy, Martin´s Hotel a mnohé iné. Do systému sa zapája aj čoraz viac malých a stredných podnikov.

Najviac organizácií registruje Taliansko (994), Španielsko (951), Rakúsko (286) a Nemecko (246). V Česku využíva environmentálne manažérstvo 24 spoločností, v Poľsku 43 a v Maďarsku 20. Na Slovenku sú len tri a to spoločnosť SEWA, ZOS-EKO a NATUR-PACK.

Práve posledná menovaná za svoj environmentálny manažment nedávno získala aj Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v kategórii Manažérstvo. Súťaž každoročne organizuje Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK) pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. Víťazi sa budú môcť uchádzať aj o nomináciu na európsku súťaž European Business Awards for the Environmnet.

Dvadsaťročné výročie EMASu Komisia „oslávi“ konferenciou na vysokej úrovni, na ktorej sa o svoje skúsenosti podelia tie najlepšie európske firmy. Uskutoční sa 13. Novembra v budove Európskej centrálnej banky vo Frankfurte.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA