Expertná skupina OSN preskúma emisie lodnej dopravy

Medzinárodná námorná organizácia (IMO) sa uplynulý týždeň dohodla na vytvorení expertnej skupiny, ktorá vypracuje štúdiu uskutočniteľnosti o znižovaní produkcie CO2 v lodnej doprave. Uvažuje sa o zapojení lodnej dopravy do schémy obchodovania s emisiami a využívaní vykurovacieho oleja ako paliva.

Experti OSN sa zamyslia nad možnosťou, ako znížiť mieru produkcie emisií CO2 v námornej doprave. Skôr, ako sa začnú uplatňovať štandardy pre kvalitu palív v lodnom sektore, Medzinárodná námorná organizácia (IMO) chce štúdiu uskutočniteľnosti o využívaní vykurovacieho oleja ako paliva a zapojení námornej dopravy do obchodovania s emisiami.

Súčasné dokumenty zabezpečujú, aby mali nové plavidlá istý dizajn energetickej efektívnosti a spĺňali ekologické štandardy. Na druhej strane však treba dopracovať detaily – ako zohľadniť do týchto pravidiel veľkosť plavidiel, aké budú konečné termíny a podobne. Štúdia uskutočniteľnosti by sa mala publikovať v septembri.

Otázka využívania vykurovacieho oleja ako paliva v námornej doprave bola na stole už v Kodani počas COP15. V záverečnom dokumente z konferencie sa však o takomto riešení nehovorí. Proti boli najmä USA, ktoré chcú spoločný, ale diferencovaný prístup k rozhodovaniu v tejto téme.

EÚ chce prijať kroky pre znižovanie emisií v námornej doprave bez ohľadu na to, ako dopadne štúdia uskutočniteľnosti IMO alebo ďalšie kolá svetových klimatických rokovaní. Podobne pristúpila nedávno i k leteckej doprave, ktorá bude od roku 2012 podliehať pod schému obchodovania s emisiami ETS.

„Hovoríme, ak veci nevyrieši IMO, ak ich nevyrieši UNFCCC, do konca nasledujúceho roka pripravíme vlastné návrhy,“ vyhlásil minulý týždeň Jos Delbeke, generálny riaditeľ Európskej komisie pre klimatické zmeny.

EÚ aktívne uvažuje o zapojení námornej dopravy do systému ETS, uzavrel Delbeke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA