Hľadá sa kompromis o automobilových emisiách

Francúzske predsedníctvo začne rokovať s Parlamentom o konečnej podobe návrhu regulácie emisií CO2 z nových áut. Automobilky žiadajú menej prísne pravidlá, alebo odloženie ich platnosti.

V decembri 2007 navrhla Komisia záväznú legislatívu, ktorá by výrobcov automobilov prinútila znížiť emisie CO2 novo vyrábaných áut z dnešných priemerných 160 g/km na 130 g/km v roku 2012. O ďalších desať gramov majú emisie zredukovať lepšie pneumatiky, palivá, klimatizácia a ekologické jazdenie.

Priemerných 130 g/km sa rozpočíta na automobilky podľa typov áut, ktoré vyrábajú. Fiat, s menšími motormi, bude musieť emisie znížiť na 122 g/km, Volkswagen len na 132 g/km.

Autá produkujú asi 12% emisií CO2 v EÚ. Regulácia má byť súčasťou širšieho plánu Únie znížiť emisie skleníkových plynov o 20% do roku 2020.

Mandát pre Paríž

Rokovania medzi Parlamentom a Radou ministrov začali včera (4. november). Európska komisia pôsobí ako mediátor. Francúzsko – jeden z najväčších výrobcov áut v EÚ spolu s Nemeckom, Talianskom a Britániou – presadzuje oslabenie regulácie. Automobilky majú získať viac času na splnenie „zelených“ cieľov. Európsky parlament však presadzuje prísnejšie normy.

„Existuje politická vôľa vyhnúť sa druhému čítaniu v Parlamente“, tvrdí nemenovaný zdroj z prostredia Rady. Ak nebude legislatíva prijatá v prvom čítaní, čaká ju druhé kolo vyjednávaní. Nakoľko Parlament prakticky prestane pracovať na jar 2009, pred blížiacimi sa eurovoľbami, času na kompromis je málo.

Rokovací mandát dáva Francúzskemu predsedníctvu možnosť vyjasniť plány, ktoré by povinnosť znížiť emisie odložili až do roku 2015. Automobilky by získali tri roky k dobru. Tento kompromis sa pôvodne zrodil z dohody medzi francúzskym prezidentom Sarkozym a nemeckou kancelárkou Angelou Merkel.

Rozdiely Parlament – Rada

Parlament však vidí vec inak. Výbor pre životné prostredie (ENVI), ktorý je pri tomto návrhu najdôležitejší, začiatkom mesiaca odmietol odložiť deadline z pôvodného roku 2012.

Mandát umožňuje Francúzskemu predsedníctvu rokovať aj o ďalších citlivých otázkach:

  • Penalizácia: ako nastaviť systém tak, aby bolo pre priemysel výhodnejšie investovať do nových technológií, než platiť pokuty.
  • Vzťah medzi ekoinováciami a mierou zníženia emisií CO2.
  • Výnimky pre výrobcov orientujúcich sa na úzky segment trhu (napríklad luxusné autá) v závislosti o objemu ročnej produkcie.
  • Zavedenie dlhodobého cieľa zníženia emisií – na 90-100 g/km do roku 2020.

Jednotný názor nemajú ale ani členovia Rady. Vo všeobecnosti platí, že pozície členských krajín ovplyvňuje relatívna sila automobilového sektora v národných ekonomikách. Slovensko patrí do skupiny tých, ktorí presadzujú čo najmenšie regulačné bremeno pre automobilky.

Ďalšie kroky

  • 3. december: prvé hlasovanie na plenárnom zasadnutí Parlamentu
  • 4.-5. december: o návrhu bude rokovať rada pre životné prostredie

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA