Škrty prispievajú k rozsiahlym požiarom v Španielsku

Obmedzovanie výdavkov, ktoré zaviedla vláda v Španielsku na centrálnej i regionálnej úrovni, znamená nedostatok financií pre boj s devastujúcimi požiarmi v krajine. V Grécku vyšetrujú či situáciu nezhoršujú podpaľači protestujúci proti úsporným opatreniam.

Pretrvávajúce požiare, ktoré zasiahli zadlžené Španielsko, už spálili viac ako 140.000 hektárov lesov vrátane územia národných parkov.

„Znamená to významnú stratu lesného porastu, biodiverzity a v mnohých prípadoch aj dôsledky pre miestnu ekonomiku, ktorá je založená na výrobkov získaných z lesov,“ uviedla María Melero de Blas z ochranárskej organizácie WWF.

Riziko požiarov podľa nej podporuje popri horúcom počasí aj nedostatok hasičov a slabá spolupráca medzi rôznymi úrovňami vlády. „Nielen redukcie rozpočtov v boji proti lesným požiarom sú príčinou toho, prečo oheň v súčasnosti postihuje Španielsko,“ dodala.

Pre EurActiv tiež vysvetlila, že hrozbu ovplyvňuje aj „slabá správa lesov a nedostatok koordinácie medzi regionálnymi a štátnymi lesníckymi politikami v posledných rokoch“.

„Hoci španielsky zákon vyžaduje, aby lesy mali plán riadenia, má ho len 13 %. To isté platí pri chránených prírodných oblastiach. Len 9 % oblastí Natura 2000 má plán riadenia,“ uviedla.

Jej slová o nedostatočnej koordinácii a chybách v presadzovaná národnej i európskej legislatívy pri ochrane biologickej rozmanitosti potvrdzuje aj správa o stave ochrany prírody v Španielsku z roku 2008.

Riziko požiarov sleduje aj Európsky informačný systém pre lesné požiare (EFFIS).

Grécko : Podpaľačstvom proti kríze?

Vláda v Grécku vyšetruje či niektoré z miestnych veľkých požiarov neboli založené úmyselne ako súčasť nepokojov proti úsporným opatreniam.

„Existujú náznaky, ak nie dôkaz o tom, že požiare na Chiose sú dielom podpaľačov a preto sme zmobilizovali hasičský zbor, políciu a Národnú bezpečnostnú službu,“ uviedol grécky minister pre verejný poriadok Nikos Dendias v súvislosti s vývojom na ostrove, kde zhoreli tisíce hektárov lesa i poľnohospodárskej pôdy.

Požiare síce nie sú v lete v oblasti Stredozemného mora výnimočné, ale úrady na nich tradične najímali dočasných požiarnikov, ktorí dopĺňali profesionálny zbor. Španielsky lesník a hasič pre britský Guardian potvrdil, že dočasná výpomoc bola kvôli úsporným rozpočtovým opatreniam obmedzená.

Nevyhnutné výdavky na hasenie požiarov štátne i miestne pokladnice ďalej vyčerpávajú.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA