Klimatická komisárka sa zameria na emisie v doprave

Connie Hedegaard, dezignovaná komisárka pre klimatické zmeny, chce znižovať emisie najmä v doprave. Počas piatkového vypočutia pred EP sľúbila prijatie integrovaného legislatívneho balíka o klíme a doprave. Chce tiež úzko spolupracovať s komisármi pre energetiku a podnikanie. Poslanci jej však vyčítajú, že počas vypočutia povedala veľa slov, ale nepredstavila takmer žiadnu víziu.

Budúca Komisia by mala prijať integrovaný dopravný a klimatický balík. Obdobu energetického a klimatického balíka z decembra 2008 prisľúbila počas piatkového (15.1.) vypočutia pred EP dezignovaná komisárka pre klimatické zmeny Connie Hedegaard.

Oblasť dopravy predstavuje pre klimatickú politiku „obrovskú výzvu“, vyhlásila. Preto Hedegaard medzi prvými návrhmi legislatívy predstaví najmä ciele pre znižovanie emisií CO2 pri jazde nákladných automobilov. Súčasne bude chcieť revidovať legislatívu o emisiách uhlíka pri jazde osobných vozidiel. Budúca komisárka tvrdí, že súčasné pravidlá sú zastaralé a treba ich aktualizovať s ohľadom na nové technológie a pokrok.

Doprava by sa mala zapojiť do schémy obchodovania s emisiami plnohodnotne. Inými slovami, emisné kredity by mala nakupovať za peniaze, podobne ako ostatné odvetvia priemyslu. Podľa Hedegaard, schéma stojí na princípe „internalizácie externalít“, ktorý ak sa osvedčil v iných oblastiach, bude fungovať i v sektore dopravy.

Klimatické zmeny by mali byť v centre

Presné definovanie šírky portfólia dezignovanej komisárky Connie Hedegaard zostáva zatiaľ nejasné. Téma klimatických zmien bola vyčlenená z pomerne širokého mandátu komisára pre životné prostredie. Na druhej strane, zmena podnebia sa dotýka i oblastí, ktoré majú na starosti iní komisári.

Dezignovaná komisárka samú seba vníma ako horizontálnu koordinátorku klimatických politík EÚ, vyhlásila pred európskymi poslancami, členmi výboru EP pre životné prostredie.

„Klimatické môže byť takmer všetko,“ povedala a ako príklad uviedla oblasti, kde má ochrana podnebia široký ekonomický rozmer – priemyselná výroba, výskum a energetika.

Dánska nominantka však doplnila, že všetky oblasti sa nedajú zakryť jednou čiapkou. „Preto to musíte spraviť iným spôsobom, prostredníctvom položenia [klímy] do centra,“ vyhlásila.

Portfólio klimatických zmien si bude vyžadovať úzku spoluprácu s ostatnými komisármi, najmä pokiaľ ide o navrhovanie novej legislatívy. Hedegaard však na druhej strane pripúšťa, že takýto prístup bude „trochu bojom“ o presadenie priorít jednotlivých komisárov.

„Klíma, energetická bezpečnosť a tvorba pracovných miest musia byť víziou EÚ,“ zdôraznila Hedegaard.

Zelený rast bez protekcionizmu

Bývalá dánska ministerka pre energetiku a klímu sa počas vypočutia výrazne postavila na stranu zeleného rastu. Súčasne jasne odmietla opatrenia, ktoré by mali neprimeraným spôsobom chrániť európsky priemysel pred globálnou konkurenciou. Varovala pred „ochranou našich krachujúcich firiem“.

„Mali by sme byť opatrní, nie úzkostliví, tak, že z tejto vyváženosti budú v konečnom dôsledku benefitovať naše firmy,“ zdôraznila Hedegaard. Varovala, že Čína vo veľkom investuje do zelených technológií a činí tak rýchlo. Európa si nemôže dovoliť zmeškať túto príležitosť.

Európskych poslancov zaujímalo, ako si budúca komisárka zabezpečí financovanie svojich iniciatív, pretože klimatické portfólio ako také bude mať pre svoj charakter skôr obmedzené ako štedré zdroje z rozpočtu.

Dezignovaná komisárka prisľúbila, že bude financie smerovať najmä do rozvoja čistej energie a postupného vylučovania fosílnych palív z energetickej skladby. Súčasne chce byť názorovou protiváhou komisárky pre inovácie a výskum, ktorá počas vypočutia prisľúbila podporovať výskum v oblasti jadrovej energetiky.

„Nemyslím si, že by sme mali pumpovať obrovské sumy peňazí do jadrového výskumu na úkor udržateľnej energie,“ zdôraznila Hedegaard. „V mojom svete nie je jadro obnoviteľným zdrojom,“ doplnila a následne zožala potlesk výboru EP.

Environmentalistov znepokojilo, že dánska nominantka neprisľúbila žiadne záväzné ciele v oblasti energetickej efektívnosti. „Nepotrebujeme, aby to bolo záväzné,“ uviedla.

Advokátka OSN a jej klimatickej konvencie

Connie Hedegaard nepoľavila zo svojho názoru, pokiaľ ide o dosiahnutie právne záväznej dohody o novom klimatickom režime v rámci fóra UNFCCC: „Nemali by sme sa vzdávať OSN, nie na tejto úrovni.“ Doplnila, že verí na dosiahnutie dohody počas COP16 v Mexiku v decembri 2010.

Európski poslanci sa budúcej komisárky pýtali aj na výsledky, ktoré sa dosiahli alebo nedosiahli v Kodani. Konferencii COP15 predsedala práve Hedegaard (pokiaľ sa nevzdala predsedníckej stoličky v prospech dánskeho premiéra).

„Nemali by sme zabúdať, že sme sa dohodli o peniazoch,“ vyhlásila na okraj Kodane. Doplnila, že na konferencii si i všetky rozvíjajúce sa krajiny priznali mieru spoluzodpovednosti za ochranu podnebia.

„Nemyslím si, že je spravodlivé kritizovať tých, ktorí strávili roky mobilizáciou sveta,“ vyhlásila a poukázala na to, že EÚ a Dánsko, ktoré predsedalo konferencii COP15, spravili všetko, čo bolo v ich silách, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

EÚ predloží svoj 20-percentný emisný cieľ OSN do konca mesiaca. Niektoré členské krajiny stále dúfajú, že situácia dovolí zvýšiť cieľ na 30 percent, naznačila budúca komisárka. O deň na to však ministri životného prostredia a energetiky konštatovali, že EÚ svoj klimatický záväzok s vysokou pravdepodobnosťou nesprísni (EurActiv 19/01/10).

„Som silnou zástankyňou toho, aby sa Európa posunula k 30 percentám,“ vyhlásila. Na druhej strane však zopakovala, že je lepšie, ak zostáva táto možnosť podmienená aktivitou ostatných krajín sveta: „Existuje veľké riziko, že sa nebudeme môcť dohodnúť na 30 percentách“, pretože v otázke podpory ochrany klímy sú jednotlivé krajiny sveta rozpoltené.

Veľa slov, žiadne konkrétne návrhy

Poslanci vyzdvihli postoj dezignovanej komisárky k ochrane klímy a ocenili jej komunikačné zručnosti. Na druhej strane ju však podrobili kritike, pretože počas vypočutia nenačrtla konkrétnejšie legislatívne iniciatívy a o kľúčových pojmoch hovorila skôr všeobecne.

„Každý pokračuje v opakovaní, že životné prostredie sa musí kombinovať s ekonomikou,“ vyhlásil jeden z europoslancov. „Tie isté slová nemusia nič znamenať.“

Vypočutie dezignovanej komisárky poznačil nedostatok osobnej vízie. Členov výboru EP pre životné prostredie priveľmi nenadchli ani odporúčania predsedu Komisie José M. Barrosa pre dezignovaných komisárov. Najmä podľa socialistov sa rovnajú prísľubu mlčania.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA