Klimatická politika EÚ zabúda na lesy

Hoci je zachovanie tropických dažďových pralesov a ďalších zalesnených plôch pre boj s klimatickým zmenami kľúčové, európske klimatické politiky tento súbor otázok opomínajú, resp. naň neodpovedajú v dostatočnej miere. S vytváraním skleníkového efektu nespája odlesňovanie ani európska verejnosť.

Neriešenie otázky odlesňovania Zeme je „hlavnou chybou“ klimatického legislatívneho balíka EÚ, povedla švédska europoslankyňa Lena Ek (ALDE) počas zasadnutia Výboru EP pre priemysel (ITRE). Podporila ju aj írska kresťanská demokratka, Avril Doyle (EPP-ED), ktorá je spravodajkyňou správy o revízii Európskej schémy obchodovania s emisiami (ETS). Tvrdí, že Európa nebude mať počas medzinárodných klimatických rozhovorov „žiadnu kredibilitu,“ ak nevytvorí legislatívnu sústavu na ochranu lesov.

Jedným z mechanizmov ochrany lesov by mohlo byť zaradenie ich vlastníkov do schémy ETS. Inými slovami, lesníkom by sa prideľovali emisné kvóty, ktoré by museli čerpať v prípade ťažby dreva. Naopak, ak by sa majitelia lesov rozhodli les nevyrúbať, pridali by sa im emisné kredity, ktoré by mohli využiť pri inej priemyselnej činnosti. Problémom, pre ktorý takýto mechanizmus nie je súčasťou schémy, je fakt, že emisie CO2 sa vo vzťahu k stromom a zalesneným plochám určujú pomerne komplikovane a nepresne.

Na druhej strane, myšlienka začlenenia lesného hospodárstva do schémy obchodovania s emisiami bola na stole DG Životné prostredie už v novembri 2006, povedal pre EurActiv Bernhard Schlamadinger, konzultant, ktorý pracuje pre UNFCCC, Svetovú banku a FAO.

Intenzívna podpora pre využívanie biomasy a biopalív v doprave a domácnostiach znamená, že lesné plochy získavajú vysokú ekonomickú hodnotu. Komisia sa na túto skutočnosť pokúsila odpovedať v roku 2006 v tzv. Akčnom pláne pre lesy. Na druhej strane, environmentalisti a priemyselníci, ktorí využívajú potenciál lesa inak, než na energetické účely, sa obávajú, že rastúci dopyt po energiách v Európe bude na nich vytvárať tlak. Súčasne tvrdia, že nezáväzné akčné plány sú príliš slabým nástrojom na ich ochranu.

O lesy sa v kontexte klimatických zmien veľmi nezaujíma ani európska verejnosť. Prieskum Eurobarometra ukázal, že ak sa obyvateľ EÚ zamýšľa nad meniacou sa klímou a skleníkovým efektom, spravidla sa na problém nepozerá v súvislosti s odlesňovaním.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA