Komisia zakázala niektoré emisné povolenky

Zástupcovia členských štátov zakázali emisné kredity získané z likvidácie skleníkového plynu HFC-23 a priemyselných plynov oxidu dusného. Podniky ich môžu používať len do 30. apríla 2013.

dymiaci komín
https://euractiv.sk

Podľa Connie Hedegaard, eurokomisárky pre klimatické opatrenia, vzbudzujú niektoré projekty „pochybnosti i environmentálnej integrite, finančnej protihodnote a geografickej distribúcii.“

„Ich ďalšie používanie nie je ani v záujme EÚ, nakoľko môžu odradiť hostiteľské krajiny od podpory lacnejších a priamejších aktivít na zníženie emisií. Naším cieľom nie je zredukovať počet dostupných kreditov, ale zaistiť, že medzinárodný trh s uhlíkom sa zakladá na lepšej kvalite a distribúcii kreditov,“ uviedla Hedegaard.

Výbor EÚ pre klimatické zmeny, ktorý združuje 27 členských štátov, prijal návrh Komisie zakázať používanie kontroverzných medzinárodných emisných kreditov z likvidácie skleníkového plynu HFC-23 a oxidu dusného podnikmi zapojenými do EU ETS, ktorý bol predložený koncom novembra 2010.

Nezisková organizácia Sandbag uvádza, že v období 2008-2009 bolo až 84% uhlíkových kreditov z EÚ ETS použitých offsetovým spôsobom na financovanie projektov zneškodňovania škodlivín v Indii a Číne, čím sa firmy vyhli potrebe inovovať domácu výrobu na nízko-uhlíkovú.

Natasha Hurley z environmentálnej skupiny CDM Watch privítala rozhodnutie výboru, avšak vyjadrila poľutovanie nad tým, že pôvodný navrhovaný dátum začiatku zákazu, 1. január 2013, sa posunul až na 1. máj.

„Je poľutovaniahodné, že členské štáty neboli úplne imúnne voči nátlaku malej skupiny investorov, ktorá tvrdo lobovala za čo najviac ústupkov,“ vyjadrila sa Hurley.

Podľa CDM Watch oneskorenie začiatku zákazu umožní potenciálne obchodovať s ďalšími 52 miliónmi povoleniek, v hodnote asi 676 miliónov eur.

Európsky parlament má teraz tri mesiace na vyjadrenie sa k návrhu, potom ho Komisia formálne prijme.

Pozadie

CDM umožňuje priemyslu podporou klimatických projektov v chudobnejších regiónoch sveta získať dodatočné povolenky a tak splniť kvóty v rámci schémy obchodovania s emisiami ETS. Podľa správy organizácie Sandbag európske firmy v roku 2009 v rámci Mechanizmu čistého rozvoja (CDM) investovali v rozvíjajúcich sa krajinách €860 mil., za ktoré získali 78 mil. offsetových emisných povoleniek. Podľa kritikov tiež systém nákupu medzinárodných kreditov často podporuje ďalšiu produkciu skleníkových plynov, ktoré sú následne lacnejšie zlikvidované.

REKLAMA

REKLAMA