Kríza je príležitosťou pre klimatické investície

Nedostatok financií a obavy z recesie nemôžu ospravedlňovať nečinnosť v boji proti klimatickým zmenám. Kľúčovú úlohu hrajú vlády – mali by stanoviť správnu cenu emisií CO2, tvrdí správa Deutsche Bank.

emisie - komín
https://euractiv.sk

„Súčasné ekonomické problémy dávajú vládam historickú príležitosť posilniť klimatickú výkonnosť ich ekonomík popri skvalitňovaní infraštruktúry, ktoré je kľúčovou odpoveďou hospodárske spomalenie“, tvrdí Mark Fulton, šéf klimatického investičného výskumu v Deutsche Bank v správe „Investovanie do klimatických zmien 2009 – nevyhnutnosť a príležitosť v turbulentných časoch“.

Správa tvrdí, že sektor klimatických technológií má pre investorov „vnútorné výhody“ za predpokladu, že sa vládam podarí vytvoriť fungujúci trh s emisiami CO2 s určitou úrovňou predvídateľnosti vývoja cien emisií.

„Diskusia okolo klimatických zmien sa odkláňa od nákladov a rizík a prikláňa k otázke, ako kapitalizovať existujúce možnosti“, tvrdí Fulton.

Oslabenie finančných možností spôsobené krízou globálneho bankového sektora a peňažných trhov je „výzvou“, môže byť „eventuálne vyriešený a nemal by byť používaný ako ospravedlnenie nekonania“, tvrdí Kevin Parker, globálny šéf riadenia aktív v Deutsche Bank.

Správa prichádza v čase, keď viacero členských krajín – Taliansko, Poľsko a ďalší členovia zo strednej a východnej Európy – upozorňujú na možné ekonomické dopady zásadného obmedzovania emisií skleníkových plynov. Obávajú sa, že snaha znížiť emisie o 20% do 2020 môže ohroziť ich konkurencieschopnosť.

Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas minulý týždeň (17. október) v Bruseli priznal, že „pravdepodobne našou vinou“ sa nepodarilo niektorým členským krajinám dostatočne vysvetliť prínosy klimaticko-energetického balíka. Pozíciou Talianska je však „zaskočený“ a kalkulácie nákladov niektorých členských krajín považuje za „úplne disproporčné“. Členovia Únie by podľa neho mali využiť krízu ako príležitosť na inovácie a prípravu na „nízkouhlíkovú budúcnosť“.

Plánovaný dátum prijatia klimaticko-energetického balíka – koniec roka – sa blíži a rokovania medzi členskými krajinami sa tak zintenzívňujú. Konečný výsledok má priniesť summit 11.-12. decembra. Za zavretými dvermi prebiehajú trojstranné rokovania medzi Komisiou, Parlamentom a zástupcami členských krajín v Rade.

REKLAMA

REKLAMA