Kto recykluje menej odpadu ako Slovensko? (INFOGRAFIKA)

V zhodnocovaní komunálneho odpadu sa Slovensko opäť umiestnilo na predposlednej priečke európskeho rebríčka.

Horšie ako Slovensko je na tom v recyklácii komunálneho odpadu len Malta. Vyplýva to zo štatistík za rok 2015, ktoré Eurostat zverejnil v januári 2017.

Na rovnakej, predposlednej priečke sa Slovensko umiestnilo aj v rokoch 2014 – 2012.

Dobrou správou je, že percento recyklovaného komunálneho odpadu sa medziročne zvýšilo. Kým v roku 2014 sme dosiahli úroveň 10,3 percenta, v roku 2015 to bolo 14,9 percenta. V roku 2020 by malo Slovensko dosiahnuť 50-percentnú úroveň recyklácie.

O štatistikách recyklácie sa vedie polemika. Ministerstvo životného prostredia totiž vykazuje za rok 2015 recykláciu komunálneho odpadu na úrovni 20,1 percenta.

 

Úroveň recyklácie komunálneho odpadu v štatistike Eurostatu predstavuje podiel odpadu zhodnoteného recykláciou, kompostovaním a anaeróbnou digesciou na celkovom vzniknutom komunálnom odpade.

1 Comment

  • štatistika odpadového hospodárstva je jedna veľká alchýmia. Rozdiel je v metodikách, čo si ktorá krajina do čísel započíta a aká je kvalita údajov na vstupe – teda od pôvodcov odpadu. U nás to všetci asi ignorujú, že pôvodcovské hlásenia sú totálna katastrofa a brutálna spleť údajov od obcí a firiem. Napr. táto štatistika o komunálnom odpade – podklady sú od samotných 2900 obcí na Slovensku. Mal však niekto z kompetentných tú česť prezrieť si hlásenie o odpadoch od obcí, ktoré v absolútnej väčšine nevedia ako to vypísať, ako to majú urobiť a čo tam zadať? Utekajú nám údaje z výkupní odpadov, zo školských zberov papiera, z mobilných výkupov odpadov, obce nehlásia bioodpady, problémy so zaraďovaním odpadov tak aby sa to potom dostalo do štatistík za komunálne odpady … S týmto si však nevie ministerstvo poradiť. Výsledok je potom štatistická alchýmia.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA