Máme klimatický a energetický balíček. Definitívne

Poslanci Európskeho parlamentu včera schválili energetický a klimatický balík legislatívy v podobe, na akej sa na ňom uplynulý týždeň dohodli lídri EÚ. Zatiaľ čo firmy ho pokladajú za „krok správnym smerom,“ zelená lobby je presvedčená, že jeho súčasná podoba nie je dostatočnou odpoveďou na klimatické zmeny.

Poslanci Európskeho parlamentu včera (17.12.) pomerom hlasov 610:60 (29 sa zdržalo) výraznou väčšinou schválili klimatický a energetický legislatívny balíček. Hoci sa súčasná podoba dokumentu od pôvodného návrhu Komisie v niektorých ustanoveniach výrazne líši, poslanci kompromisný text podporili pre schopnosť EÚ do roku 2020 dosiahnuť svoje vlastné ciele:

  • 20% zníženie emisií skleníkových plynov,
  • 20% zvýšenie miery energetickej efektívnosti,
  • 20% podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej energetickej skladbe Spoločenstva.

Parlamentná diskusia sa zamerala najmä na negatívne stránky návrhu legislatívy, predovšetkým na kompromis Rady (EurActiv 15/12/08), podľa ktorého sa bude rozdeľovať veľká časť emisných povoleniek pre energeticky náročný priemysel bezplatne. Ustanovenie sa týka najmä tých firiem, ktoré pôsobia v členských krajinách, ktorých energetika je postavená na spaľovaní uhlia. Poslanci súčasne vyslovili obavy, že umožnenie napĺňať národné ciele prostredníctvom projektov financovaných v tretích krajinách môže mať demotivujúci vplyv a daný členský štát nebude v konečnom dôsledku prinútený prijať seriózne opatrenia doma a transformovať sa na nízkouhlíkovú ekonomiku.

Aj napriek všetkým nedokonalostiam je schválenie klimatického a energetického balíčka „dobrým začiatkom,“ povedali pre novinárov parlamentní spravodajcovia k jednotlivým jeho legislatívnym  návrhom. Napríklad Satu Hassi (Zelení/EFA, FI), ktorá bola spravodajkyňou k návrhu o zdieľaní zodpovednosti, tvrdí, že aj keď boli niektoré mechanizmy z pôvodného návrhu oslabené, iné nástroje sa posilnili.

Počas procesu schvaľovania balíka bol Európsky parlament postavený do role skutočného spolurozhodovateľa, oceňuje Avril Doyle (EPP-ED, IR), spravodajkyňa k návrhu o Európskej schéme obchodovania s emisiami (EU ETS). Doplnila, že hoci sa summit európskych lídrov uskutočnil prakticky uprostred vyjednávaní, nič sa na ňom neschválilo pred tým, než sa Francúzske predsedníctvo stretlo s delegáciami Parlamentu a Komisie.

Spokojní sú aj európski priemyselníci. Podoba, v akej bol balík schválený, obsahuje účinné mechanizmy proti úniku uhlíka prostredníctvom presunutia výroby do krajín s menej striktnou environmentálnou legislatívou, čo zástupcovia energeticky náročného priemyslu považovali za najväčšie riziko. Alain Perroy, generálny riaditeľ Európskej rady chemického priemyslu (Cefic) povedal: „Rada identifikovala únik uhlíka ako skutočné riziko. [..] Potrebujeme presné podmienky pre nechránený sektor, ktoré budú stimulom pre efektívnosť výroby.“ Doplnil, že hoci kompromisné riešenie už existuje, potrebuje byť „legálne a politicky“ potvrdené.

Priemyselná rada Cefic víta mechanizmus „ohodnocovania a porovnávania efektívnosti,“ v rámci ktorého sa určia firmy, ktoré využívajú vo výrobe najmodernejšie technológie a preto sa im 100% emisných povoleniek bude ako stimul a odmena prideľovať bezplatne. Vo svojom stanovisku uzatvára: „Nízkouhlíková ekonomika môže byť veľkou príležitosťou, ak sa tranzícia riadi správne. Cefic presadzuje pre tieto účely používanie ohodnocovania a porovnávania efektívnosti.“

Pozície

Skupina EPP-ED hovorí o prijatí balíka ako o „historickom víťazstve Európskeho parlamentu,“ ktoré stavia celú Európu „do prvej línie v boji za záchranu životného prostredia.“ Za „historické hlasovanie“ považuje včerajší výsledok i liberálna skupina ALDE.

Konzervatívni európski poslanci prajú balíku „dva razy nazdravie,“ pretože sú znepokojení skutočnosťou, že pôvodný návrh Komisie bol značne oslabený. Pre porovnanie, skupina Zelení/EFA vníma jeho súčasnú podobu ako štartovací bod, od ktorého sa bude môcť EÚ odraziť a viac rozvíjať svoje úsilie.

„Toto bol môj druhý najšťastnejší deň v Komisii,“ komentoval utorkové hlasovanie Stavros Dimas, komisár pre životné prostredie. Doplnil, že integrita environmentálnych cieľov, ako bola navrhnutá v pôvodnom texte, zostala zachovaná. Vyzval Európanov, aby sa k legislatíve nestavali príliš kriticky, pretože príliš negativistický postoj môže mať vplyv na formovanie názoru novej americkej administratívy Baracka Obamu na klimatické otázky.

Zelené mimovládne organizácie v Európe obvinili Európsky parlament, že nedokázal zabezpečiť podporu pre ambície a ciele, ktoré definoval pôvodný návrh Komisie.

Ochranárska organizácia WWF si myslí, že schválený text nemožno považovať za taký, ktorý by sa mohol ponúknuť svetu ako príklad hodný nasledovania. WWF tvrdí, že balík je „otrávený veľkým podielom uhlíkových kreditov,“ ktoré možno získať prostredníctvom investovania do environmentálnych projektov v zahraničí. Súčasne kritizuje lídrov EÚ, že definovaním kompromisu pred záverečným hlasovaním v Parlamente výrazne zúžili manévrovací priestor pre európskych poslancov.

Greenpeace varuje, že klimatický a energetický balíček sa nemôže pokladať za základnú pozíciu pre budúcoročné klimatické rokovania UNFCCC v Kodani (december 2009). Legislatíva si podľa organizácie sama protirečí, ak stanovuje cieľ do roku 2020 znížiť mieru tvorby emisií CO2 o 20% a súčasne uznáva, že ak má mať európske úsilie želaný efekt, je potrebné emisie znížiť minimálne o 30%. „Parlament sa sám marginalizoval, ak nemal odvahu vniesť čo i len malé zmeny do kompromisu, ktorý sa dohodol na summite EÚ uplynulý piatok. Európa sľúbila, že bude lídrom v oblasti klímy, ale mala zámer len previesť nás po [krásnej] záhrade,“ hovorí Joris de Blanken, riaditeľ Greenpeace pre sekciu klimatickej a energetickej politiku EÚ.

ERA, Asociácia európskych regionálnych leteckých dopravcov, oslavuje „víťazstvo zdravého rozumu nad environmentálnym extrémizmom.“ Leteckí dopravcovia nebudú podľa schválenej podoby balíka zapojení do obchodovania s emisiami do roku 2012.

BusinessEurope tvrdí, že hoci je balík kompromisný, stále predstavuje pre malé a stredné firmy zvýšené náklady vo forme vyšších cien energií a povinnosti nakupovať emisné povolenky aukčným spôsobom. Súčasne predstavuje zvýšenú administratívnu záťaž.

Euro Chlor znepokojuje predovšetkým nejasné definovanie prostriedkov pre európsky chlóro-alkalický priemysel, ktoré by boli nástrojom pre zamedzovanie úniku uhlíka cez presunutie výroby do tretích krajín. Firmy sa obávajú, že v regiónoch sveta s menej striktnou klimatickou legislatívou ich konkurencia zvýši produkciu, čo môže mať negatívny dopad na konkurencieschopnosť EÚ.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA