Mierna zima pomohla znížiť emisie

Menšia potreba vykurovať počas miernejšej zimy pomohla minulý rok v Únii znížiť emisie skleníkových plynov o 2,5 %.

Európska environmentálna agentúra (EEA) dnes predstavila nové odhady vývoja emisií skleníkových plynov v roku 2011. Napriek vyššej spotrebe uhlia a rastu HDP malo dôjsť k poklesu o 2,5 %. V 15 krajinách ktoré boli pôvodnými signatármi Kjótskeho protokolu v roku 1997 bol pokles ešte výraznejší – o 3,5 %.

V rámci kjótskych záväzkov mala Európska únia obmedziť emisie o 8 %, ale členské krajiny sa dohodli na znížení o 20 % oproti roku 1990. Celkovo boli podľa EEA emisie v Únii o 17,5 % nižšie v porovnaní s referenčným rokom 1990.

V roku 2010 pritom došlo k nárastu o 2,4 %, a to aj napriek záväzkom v oblasti dopravy, spracovania a výroby energie. Podpísala sa na tom dočasná hospodárska obnova a chladná zima.

Agentúra pripísala dobrý výsledok v minulom roku nižšiemu vykurovaniu a väčšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov energie, najmä veternej a solárnej. Svoju zásluhu mal aj pomalý ekonomický rast vo väčšine krajín.

Emisie z domácností a sektora služieb klesli v roku 2011 o 3,1 %, v doprave o 1,8 %.

Emisie skleníkových plynov v EÚ (1990-2010, odhad pre 2011)

Zdroj: EEA

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA