Nová legislatíva o pesticídoch čaká na schválenie

Zdá sa, že medzi poslancami Európskeho parlamentu vládne široká podpora pre legislatívu, na základe ktorej sa zakáže používanie viacerých pesticídov, ktoré sa pokladajú za rizikové. O návrhu by sa malo rozhodnúť na budúci týždeň na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu.

Na budúci týždeň poslanci EP v pléne pravdepodobne schvália dva legislatívne návrhy o pesticídoch v znení, na akom sa v decembri dohodli EP a Rada v nadväznosti na hlasovanie Výboru EP pre životné prostredie z novembra 2008 (EurActiv 07/11/08). Najväčšie skupiny v EP počas tohto týždňa vyhlásili, že budú hlasovať súhlasne. Súčasne, stáli zástupcovia členských krajín pri Európskych spoločenstvách veria, že 14. januára 2009 povedia poslanci novej pesticídovej legislatíve svoje definitívne áno.

Podľa nových pravidiel by sa mali zakázať vysoko nebezpečné chemikálie, ktoré majú genotoxické, karcinogénne alebo reprodukčno toxické účinky. Súčasne bude možné zakázať neurotoxické, imunotoxické a endokrynno toxické zlúčeniny v prípade, že budú predstavovať značné riziko. Takéto chemické látky budú musieť byť v produktoch nahradené alternatívami, ktoré sú z hľadiska životného prostredia a ľudského zdravie bezpečnejšie. Nebezpečné látky bude povolené používať už len päť rokov, pričom počas toho obdobia sa bude musieť preukázať, či je ich ďalšie nasadenie z hľadiska ochrany poľnohospodárskych plodín naozaj nevyhnutné.

Podľa slovenskej poslankyne Európskeho parlamentu Ireny Belohorskej, ktorá bola jednou zo spravodajkýň k tematickej stratégii trvalo udržeteľného používanie pesticídov, bol dokázaný súvis medzi používaním pesticídov a vznikom alergií či rakovinových ochorení.

Súčasná diskusia a schvaľovací proces pesticídovej legislatívy pútajú veľkú pozornosť dotknutých strán. Sektor poľnohospodárstva napríklad namieta voči vedeckým kritériám, na základe ktorých sa bude zakazovať používanie jednotlivých chemikálií. Súčasne upozorňuje, že nové pravidlá budú mať veľký dopad na poľnohospodárstvo a priemysel. Phil Newton z Asociácie pre ochranu poľnohospodárskych plodín (ECPA) charakterizoval návrhy ako „zlú legislatívu, založenú na nesprávnych vedeckých poznatkoch.“ Podľa neho budú nové pravidlá viac ideologické a poznačené strachom, než založené na racionálnom úsudku.

Aj napriek tomu, že najväčšie skupiny v EP legislatívu pravdepodobne podporia, nie všetci poslanci budú hlasovať súhlasne. Napríklad Alyn Smith (Zelení/EFA, UK), ktorý je členom Výboru EP pre poľnohospodárstvo, minulý mesiac povedal, že škótski farmári nemajú inú možnosť, než používať chemikálie, ktoré nová legislatíva označí za rizikové. Doplnil, že nové pravidlá ich budú nútiť nakupovať „drahé a nepraktické“ alternatívy súčasne používaných ochranných prostriedkov, čo bude znamenať zvýšenie nákladov na dopestovanie konkrétnych plodín.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA