Platia nové limity na pesticídy. Mimovládky za ne žalujú EK

V EÚ platia nové prípustné hodnoty reziduí pesticídov v plodinách. Enviromentálne mimovládne organizácie tvrdia, že sú privysoké a ohrozujúce zdravie. Podali podnet na Európsky súd prvej inštancie.

Odysea spojená s novou legislatívou o prípravkoch na ochranu rastlín v EÚ sa nekončí. V celej Únii začal od 1. septembra 2008 platiť systém založený na tzv. “maximálnej úrovni reziduí” (maximum residual levels, MRL) toho ktorého pesticídu v tej ktorej plodine. Ide o iplementáciu nariadenia, na ktorom sa štáty dohodli ešte v roku 2005.

Spotrebitelia sú vystavení pôsobeniu reziduí pesticídov, ktoré zostávajú v plodinách. Množstvá týchto reziduí by mali byť bezpečné pre konzumenta potravín vyrobených z plodín vypestovaných za použitia pesticídov. Nová legislatíva pokrýva približne 1100 druhov pesticídov, ktoré sa v súčasnoti používajú alebo používali v EÚ či mimo nej. Limity pre reziduá sú stanovené pre 315 poľnohospodárskych produktov. Všetky hodnoty je možné nájsť v online databáze Európskej komisie.

Nová štúdia, ktorú zverenili organizácie Greenpeace Nemecko a rakúske mimovládky Global 2000 a Priatelia Zeme konštatuje, že “700 z maximálnych povolených hodnôt pesticídov v ovocí či zelenine je príliš vysokých”. Tieto závery primäli iné eviromentálne orientované organizácie ako Pesticides Action Network Europe (PAN Europe) a holandskú Natuur en Milieu obrátiť sa na Európsky súd prvej inštancie v snahe prinútiť Komisiu prehodnotiť jej postoj a v budúcnosti brať pripomienky takýchto organizácii vážnejšie a vo včasnejšom štádiu tvorby legislatívy. PAN Europe očkáva, že súd vydá svoje stanovisko na začiatku roka 2009.

Podľa týchto organizácií “EK zlyhala vo svojje povinnosti definovať legálne limity pre pesticídy na najnižšej možnej úrovni”. Neberie tiež podľa nich do úvahy kumulatívny efekt chemických reziduí v ľudskom tele, o ktorom hovoria aj lekárske štúdie. (EurActiv.sk 04/04/08)

Spravodajkyňou jednej zo správ k Tematickej stretégii Komisie trvalo udržateľného využívania pesticídov bola slovenská europoslankyňa Irena Belohorská, ktorá ako lekárka opakovane v EP poukázala na súvislosť medzi používaním pesticídov a vznikom zhubných nádorov, ako aj imunologických a iných neurotoxických porúch.

Pestovatelia a výrobcovia pesticídov ale tvrdia, že prípravky na ochranu rastlín sú nevyhnutné pre udžanie rastu cien potravín a prísnejšie obmedzenia na ich používanie by viedli k tomu, že EÚ stratí svoju potravinovú sebestačnosť.

Komisia odmietla výsledky štúdií pretože sú podľa nej založené na nepresných informáciách. Okrem bezpečnosti pre konzumentov potravín si od novej legislatívy Komsia sľubuje aj uľahčenie obchodu kedže sa pre obchodníkov eliminuje práca s 27 rôznymi zoznamami národných MRL. Pred 1. septembrom 2008 pre niektoré z pesticídov určovala limity EÚ, pre iné to robili členské štáty.

Výrobcovia nových pesticídov v EÚ musia pre získanie povolenia na ich používanie dodať vedecké informácie pri akom minimálnom množstve má daný pesticíd ochranné účinky na plodiny a na základe toho určiť reziduá v plodine po ošetrení. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) následne overí, či sú takéto reziduá bezpečné pre človeka vrátane zraniteľných skupín ako sú novorodenci, deti a vegetariáni.

Za bezpečnosť plodín zodpovedajú pestovatelia, ktorých kontrolujú orgány národných štátov. Nad nimi zade bdie Európska komisia.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA