Poslanci hodnotili plán enviromentálneho zdravia

Parlament hodnotlil v polčase Európsky akčný plán pre životné prostredie a zdravie na obdobie 2004 až 2010. Kým niektoré opatrenia Komisie privítal, v iných navrhuje zlepšenie.

Ako povedala poslankyňa a lekárka Irena Belohorská (NI) hodnotiť takýto rozsiahly a ambiciózny plán sa dá pri rozdieloch medzi členskými štátmi dosť ťažko. Napriek tomu poslanci identifikovali niekoľko bodov, kde vidia nedostatky. Poslanci kritizovali Komisiu v iniciatívnej správe napríklad za to, že nemá konkrétne ciele v prevencii chorôb spôsobených enviromentálnymi faktormi.

Komisa podľa poslancov musí zvýšiť povedomie obyvateľstva o znečistení životného prostredia a jeho vplyve na ľudské zdravie. Podľa Belohorskej je práve informovanosť obyvateľstva veľmi dôležitá. “Prevencia sa stáva iba vtedy účinná, ak je zodpovedným spôsobom porozumená a interpretovaná, a pri splnení týchto podmienok je možné aj sledovať odozvu v reálnych číslach. Na druhej strane je veľmi dôležitý aj prístup obyvateľstva, ako sa k týmto informáciám a faktom postaví a naloží s nimi”, hovorí Belohorská. Spomenula predovšetkým rakovinu, ktorá je podľa nej “jedna z najzávažnejších diagnóz a obáv ľudí do budúcna.”

Špeciálny dôraz kladú europoslanci na hodnotenie dopadu zlého životného prostredia na najzraniteľnejšie skupiny – tehotné ženy, novorodencov, deti a straších ľudí, ktoré sú najcitlivešie na rôzne polutanty.

Komisiu vyzývajú, aby čo najskôr prišla s konkrétnymi opatreniami pre zlepšenie kvality vzduchu v budovách. Správa navrhuje podporovať mobilné laboratóriá, ktoré sú schopné rýchlo a spoľahlivo diagnostikovať znečistenie vo verejných alebo súkromných priestoroch.

Europoslanec Miroslav Mikolášik (EPP-ED) ako lekár považuje opatrenia na zlepšenie kvality vzduchu v budovách za dôležité. “Kancelária, škola, domov – každý z nás trávi drvivú väčšinu svojho času v uzavretom priestore. Jeho vysoké znečistenie môže viesť k astmatickým ochoreniam, alergiám, ale aj k rakovine. Preto podporujem návrh na vydanie zelenej knihy a vytvorenie skutočnej európskej stratégie v tejto oblasti.”

Poslancov znepokojuje aj nedostatočná právna úprava zaisťujuca bezpečnosť spotrebiteľa pred elektromagnetickýcm znečistením (elektromagentiké polia vznikajúce v dôsledku používania mobilných telefónov, wifi sietí, bluetooth…)

“Technický pokrok môže v prípade nesprávneho alebo prehnaného používania predstavovať isté zdravotné riziká; poruchy spánku, Alzheimer, leukémia. Európske spoločenstvo sa preto musí aktívnejšie angažovať a zaujať stanovisko k tejto novodobej hrozbe”, myslí si Mikolášik.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA