Prieskum: Európski spotrebitelia nie sú vo svete “najzelenší”

Zatiaľ čo obyvatelia Južnej Ameriky a Ázie sa čoraz viac pri nakupovaní riadia „zeleným“ aspektom a veria, že environmentálne kampane sú úprimným prejavom spoločenskej zodpovednosti firiem, Európania majú na environmentálny marketing skeptickejší pohľad.

Približne 24% respondentov globálneho prieskumu TNS Global povedalo, že zelený marketing má na ich rozhodnutia pri nakupovaní „značný alebo veľký vplyv.“ Podľa správy, ktorá bola publikovaná na začiatku decembra, ide spravidla o občanov Brazílie, Mexika a Thajska, pričom až polovica tamojších obyvateľov berie pri rozhodovaní do úvahy environmentálny aspekt podnikania firmy, ktorá daný tovar alebo službu vyrába, resp. predáva.

Obyvatelia Európy sa v porovnaní s obyvateľmi Južnej Ameriky a Ázie zamýšľajú nad zelenými aspektami pri kúpe menej často. Spomedzi nich, najväčšími “environmentalistami” sú Taliani (25% respondentov), najmenšími Nemci (10%).

Je možné, že výsledky sú odzrkadlením rôzneho vnímania dôvodov pre propagáciu zeleného aspektu podnikania. Vo Francúzsku a v Nemecku je takmer 90% spotrebiteľov presvedčených, že firmy využívajú zelený marketing ako nástroj na budovanie svojho profilu pre účely lepšieho predaja. Na druhej strane, napríklad štyria z desiatich Japoncov a obyvateľov ďalších ázijských a juhoamerických krajín veria, že firmy si objednávajú zelené kampane, pretože majú vážne a úprimné obavy o životné prostredie. Inými slovami, zelený aspekt pokladajú za prejav spoločenskej zodpovednosti daného podnikateľa.

Prieskum súčasne požiadal respondentov, aby na rebríčku Fortune 500 označili firmy, ktoré pokladajú za najzelenšie. Najviac hlasov získal automobilový koncern Toyota. Nasledovali General Electric, Volkswagen a obchodný reťazec Wal-Mart.

Vo všeobecnosti, prieskum vypovedá o záujme respondentov o životné prostredie. Väčšina z nich označila celkový stav životného prostredia vo svojej krajine za „prijateľný“ alebo „chabý.“ Čo sa týka stavu životného prostredia na globálnej úrovni, 78% respondentov ho hodnotilo maximálne len za „uspokojivý.“

Medzi najpálčivejšie problémy, ktoré znepokojovali opýtaných, patria:

  • znečistenie ovzdušia,
  • odlesňovanie územia (deforestrácia),
  • znečistenie vody,
  • nadmerná miera rozvoja na úkor životného prostredia.

Naviac, podľa TNS Global 40% opýtaných zmenilo v nedávnej minulosti svoj životný štýl tak, aby sa stal priateľskejší voči životnému prostrediu. Medzi najčastejšie kroky patrila zmena úpravy svojho obydlia, obmedzenie používania automobilu a nakupovanie s ohľadom na zelený aspekt. Väčšina respondentov sa však vyjadrila, že finančne nepodporuje environmentálne organizácia a nezapája sa do ich verejných zhromaždení.

Väčšina je pripravená priplatiť si za zelené tovary a služby. Rozvíjajúce sa trhy, napr. Thajsko či Brazília, sa ocitli na predných priečkach rebríčka TNS, ktorý hovorí o vôli obyvateľov znášať vyššie finančné bremeno za recyklačné služby. Obyvatelia Veľkej Británie, Nemecka a Francúzska s nimi až takú veľkú vôľu nezdieľajú. Pre väčšinu obyvateľov Japonska, Španielska a Francúzska je únosným nárast „zelenej“ ceny maximálne o 5%.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA