Sarkozy: Na dohodu stačí deväť dní

Francúzsky prezident začína po víkendovom stretnutí s lídrami nových členských krajín zo strednej a východnej Európy veriť, že EÚ v tomto týždni dospeje k dohode o ambicióznych záväzkoch v otázke znižovania miery tvorby emisií CO2.

Nicolas Sarkozy a Angela Merkelová hovorili v nedeľu (7.12.) telefonicky o agende pre nadchádzajúci summit EÚ, ktorý sa uskutoční 11.-12. decembra. „V otázke energetického a klimatického balíka potvrdili spoločnú vôľu prísť k dohode v Rade“ počas tohto týždňa. Tlačová správa Francúzskeho predsedníctva dodala, že rozhovor oboch štátnikov sa niesol „v priateľskom kontexte.“

Sarkozy dnes cestuje do Londýna, aby britskému premiérovi predstavil plán na vytvorenie tzv. „fondu solidarity,“ ktorý by mal pomôcť krajinám strednej a východnej Európy pri napĺňaní ambicióznych klimatických cieľov Spoločenstva. Predpokladá sa, že transformácia na nízkouhlíkovú ekonomiku sa dotkne najviac práve nových členských krajín. Rozpočet fondu by mali tvoriť prostriedky, ktoré sa získajú z EU ETS (Európskej schémy obchodovania s emisiami). Návrh stanovuje, že desatina takto získaných prostriedkov sa musí rozdeliť medzi menej bohaté členské krajiny ako kompenzácia ich nákladov.

Poľsko sa obáva, že fond solidarity bude disponovať len obmedzenými zdrojmi v prípade, ak si ťažký priemysel presadí výnimku a aj po roku 2013 bude získavať emisné kredity zadarmo. Sektory ako výroba cementu, ocele, či chemických látok intenzivne lobujú za bezplatné prideľovanie povoleniek v rámci nového klimatického režimu. Argumentujú, že ak by za ne museli platiť, prinútilo by ich to odísť z trhu. Na ich stranu sa stavia čiastočne aj Nemecko, ktoré je pôsobiskom mnohých takto orientovaných firiem.

Sarkozy sa s lídrami nových členských krajín stretol v sobotu, 6. decembra (EurActiv 02/12/08). Poľský premiér, Donald Tusk, po pracovnom obede v Gdaňsku povedal: „Pred nami je ešte veľa práce.“ Najmä Poľsko, ktoré pokrýva dopyt po elektrickej energii z 90% uhoľnými tepelnými elektrárňami, sa obáva, že nové klimatické záväzky môžu ohroziť fungovanie ekonomiky. Dôvodom by v tomto prípade mohla byť vyššia cena elektrickej energie. Predpokladá sa, že od roku 2013 si bude musieť elektro-energetický priemysel nakupovať emisné povolenky aukčným spôsobom.

Sarkozy v poľskom Gdaňsku pre Bloomberg uviedol: „Európa musí byť pre ostatných príkladom. Zostáva nám deväť dní a to je na dosiahnutie dohody dosť.“

O klimatickom a energetickom balíku by sa malo rozhodnúť na nadchádzajúcom summite EÚ, ktorý je naplánovaný na 11.-12. decembra do Bruselu. Poslanci by mali o legislatíve hlasovať 17. decembra 2008.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA