Slovenská elektráreň patrí medzi troch najväčších znečisťovateľov (INFOGRAFIKA)

Uhoľná elektráreň Nováky oslavuje 60 rokov a je druhým najväčším emitentom oxidov síry v Európe.

Uhoľné elektrárne patria k najväčším znečisťovateľom životného prostredia. Podľa Európskej enviromentálnej agentúry sú jedným z najväčších zdrojov emisií oxidov síry, oxidu uhličitého a oxidov dusíka. Za veľký objem oxidov síry je zodpovedná aj slovenská uhoľná elektráreň Nováky.

1 Comment

  • Zaujímalo by ma, prečo bol ako podklad infografiky pre Elektráreň Zemianske Kostoľany vzaný do úvahy iba údaj o exhalácii SO2 za rok 2015, a nie ostatné roky, napríklad 2014, alebo 2016 z ktorých sú tiež na verejne dostupných miestach známe údaje

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA