Slovensko kleslo v rebríčku ochrany klímy

V indexe výkonnosti krajín pri ochrane klímy sa pozícia Slovenska ako jedinej krajiny V4 zhoršila. Neziskové organizácie ocenili predovšetkým politický prístup Dánska, kde výsledky nie sú len odrazom hospodárskej krízy.

Mimovládne organizácie Germanwatch a CAN Europe predstavili v Doha, kde prebieha klimatický summit, pravidelný rebríček výkonnosti 58 krajín sveta v oblasti boja s klimatickou zmenou. Aj tentoraz zostali prvé tri pozície prázdne, čo autori indexu odôvodňujú tým, že žiadna krajina nepreukázal dostatok ambícií v boji s globálnym otepľovaním.

„Na čele sú Dánsko, ŠvédskoPortugalsko, ale nejde tu o čierno-biely obraz,“ poznamenal Jan Burck z nemeckej organizácie Germanwatch. „Zatiaľ čo  Dánsko a Švédsko predvádzajú lepšie ratingy v politike a relatívne nízkych emisiách, vysoké umiestnenie Portugalska vyplýva hlavne z nižších emisií spôsobených ekonomickou krízou. EÚ ako celok tu vykazuje zmiešaný obraz, nakoľko HolandskoPoľsko sa umiestnili pod priemerom.“

Ako uvádzajú autori, cieľom publikovania rebríčka je zlepšiť transparentnosť v medzinárodných klimatických politikách – index ukazuje pokrok jednotlivých krajín a tiež silné a slabé stránky v rôznych sektoroch. Zohľadňuje predovšetkým emisie CO2 vznikajúce pri používaním fosílnych palív a prvýkrát sa použili aj údaje o odlesňovaní pôdy, čo viedlo k poklesu krajín ako Brazília a Indonézia.

Riaditeľ CAN Europe Wendel Trio dodal: „ Kým bude Európska únia otáľať nad zvýšením svojho vlastného klimatického cieľa mínus 30 percent do roku 2020, pozícia krajín EÚ ako priekopníkov je v ohrození. Tým, že už splnili svoje Kjótske ciele, posun k ambicióznejšiemu cieľu by tiež vyslal silný signál pre rokovania v Doha.“

Najvyššie (4. miesto) sa umiestnilo Dánsko, a to vďaka pozitívnemu vývoju v množstve emisií a „výnimočne dobrému hodnoteniu politiky“. Za slabšiu stránku autori označili zaostávanie v energetickej účinnosti v porovnaní s konkurenciou. Ďalej nasleduje minuloročný víťaz Švédsko, u ktorých odborníci poukázali na menej sľubný vývoj v emisiách. Šieste miesto obsadilo Portugalsko.

„Výsledkom globálnej ekonomickej krízy je, že krajiny ako Portugalsko, Španielsko, Taliansko, ÍrskoGrécko značne znížili v posledných rokoch svoje emisie,“ uvádza sa v správe.

Zatiaľ čo minulý rok sa Slovensko umiestnilo na 11. mieste, tento rok ako jediné spomedzi krajín V4 kleslo na 16. pozíciu. SR predbehlo Maďarsko, ktoré postúpilo o 6 priečok. V rámci čiastočných výsledkov za jednotlivé oblasti (úroveň emisií; ich vývoj; obnoviteľné zdroje; energetická efektívnosť; klimatická politika) sme najhoršie dopadli v oblasti pokroku  klimatickej politiky.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA