Štáty bojujú o posty v ešte nefunkčnom Klimatickom fonde

Pred prvým stretnutím nového Zeleného klimatického fondu, ktorý by mal rozdeľovať asi 100 miliárd dolárov ročne, sa krajiny nevedia dohodnúť na personálnom obsadení v plánovacom výbore. Hrozí preloženie zasadnutia, prípadne zmena na neformálnu diskusiu.

Príroda v modrom, TASR
https://euractiv.sk

Na Cancúnskej klimatickej konferencii sa zástupcovia 193 krajín + EÚ zhodli na založení nového fondu, ktorý by mal v budúcnosti rozdeľovať väčšinu svetovej klimatickej pomoci pre potreby chudobných krajín.

Jedným z mála pevných dátumov, na ktorom sa delegáti zhodli bolo prvé stretnutie 40-členného Dočasného výboru, ktorý má začať pripravovať pravidlá a mechanizmus fungovania fondu dňa 14. marca.

Avšak skupina krajín z Ázie, Latinskej Ameriky a Karibiku sa stále nedohodla, kto sa na rozhovoroch OSN v Mexico City zúčastní.

John W. Ashe, veľvyslanec Antiguy a Barbudy pri OSN, pochybuje o tom, že sa rivalita medzi krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku o 7 postov v plánovacom výbore vyrieši do polovice mesiaca. Rokovania budú podľa neho bez všetkých nominantov veľmi problematické.

Takisto skupina ázijských krajín už oznámila, že nebude schopná do apríla vybrať svojich siedmych zástupcov.

„Uskutočniť stretnutie môže byť ťažké,“ priznal aj Artur-Runge Metzger, vedúci delegácie EÚ na klimatických rokovaniach.

O ôsmych európskych delegátoch je aspoň rozhodnuté. Súperenie o zvyšné kreslá je ale intenzívne, pretože ide o veľa.

Krajiny OPEC v rámci ázijskej skupiny napríklad pri preferovaní veternej a solárnej energie požadujú kompenzáciu za stratu na výnosoch z ropy.

Takzvané krajiny BASIC (Brazília, Južná Afrika, India a Čína) kritizovali organizáciu, že zasadnutie sa má uskutočniť ešte pred konferenciou OSN o klimatických zmenách v dňoch 3.-8. apríla v Bangkoku, zo záverov ktorej by mal podľa nich výbor vychádzať.

V spoločnom stanovisku z 27.2. po rokovaniach v New Delhi sa píše: „Rozhodnutie zvolať stretnutie dočasného výboru, dokonca predtým ako mnohé regionálne skupiny krajín nominovali svojich členov, je predčasné.“

Runge-Metzger uviedol, že aj v dôsledku tohto stanoviska je marcové stretnutie výboru menej pravdepodobné, hoci rozhovory by sa mohli zmeniť skôr na neformálne sedenie otvorené všetkým krajinám.

Podľa Asheho by odloženie stretnutia nebolo nutne neúspechom: „Ak sa v marci stretnutie neuskutoční, v nasledujúcich mesiacoch by sa mohli konať dodatočné stretnutia.“

Generálna tajomníčka UNFCCC Christiana Figueres ale v utorok naliehala, že „vlády musia urýchlene implementovať to, na čom sa dohodli v Cancúne.

Sekretariát koncom februára zverejnil dosiahnutý pokrok od prijatia Cancúnskych dohôd – zoznam členov Dočasného výboru zostal prázdny.

EurActiv/Reuters

Pozadie

Zelený klimatický fond by mal v budúcnosti rozdeľovať väčšinu svetovej klimatickej pomoci. Rozvinuté štáty sa zaviazali zmobilizovať približne $100 miliárd ročne pre potreby chudobných krajín bojovať s klimatickými zmenami.

Do budúcoročnej klimatickej konferencie v Durbane má 40-členný Dočasný výbor pripraviť návrh pravidiel a mechanizmus fungovania fondu. 15 členov má byť z rozvinutých krajín a 25 z rozvojových krajín. Uvedenie Zeleného fondu do prevádzky sa očakáva až po roku 2011. Fond bude potom riadiť 24-členný výbor zložený z rovnakého počtu rozvinutých a rozvojových krajín.

V Cancúne sa nedohodlo ako presne sa nový fond naplní. Podľa Akčného plánu z Bali (2007), môžu rozvinuté krajiny na pomoc chudobným krajinám využívať „verejné a súkromné, bilaterálne a multilaterálne, i alternatívne zdroje.“

REKLAMA

REKLAMA