Svetové firmy za ochranu životného prostredia

Svetová obchodná rada pre trvalo udržateľný rozvoj, IBM a iní sa rozhodli sprístupniť verejnosti svoje ekologické patenty. Cieľom tohto kroku je prispieť k ochrane životného prostredia.

Krátka správa

Významné svetové firmy sa spojili, aby podporili ochranu životného prostredia. Rozhodli sa, že sprístupnia desiatky inovatívnych environmentálnych patentov. Ich dostupnosť povzbudí výskumníkov, podnikateľov a spoločnosť  správať sa ekologickejšie. Spotrebiteľské a priemyselné produkty, procesy, služby – toto všetko by sa malo stať priateľskejším k životnému prostrediu.

Iniciátorom kroku bola spoločnosť IBM, ktorá je už posledných 15 rokov označovaná organizáciou IFI Claims za hlavný zdroj amerických patentov. Iba vlani ich zaregistrovala 3125. Sprístupnené patenty – pôvodne predstavené na konferencii IBM Global Innovation Outlook – zahŕňajú inovácie výrobných alebo obchodných procesov. Firma ponúka patent, ktorého uplatnenie dokáže znížiť mieru tvorby rizikového odpadu, spotrebu energií, či vody. Napríklad iný patent je zameraný na logistiku a dokáže prispieť k menšej spotrebe pohonných hmôt.

Svetová obchodná rada pre trvalo udržateľný rozvoj (World Business Council for Sustainable Development – WBCSD) a IBM sú autormi iniciatívy Eco-Patent Commons (Ekologické patenty pre verejnosť). Partnersky sa na projekte podieľajú aj spoločnosti Nokia, Pitney Bowes a Sony. Portfólio je dostupné na verejnej internetovej stránke WBCSD.

Príklady očakávaných environmentálnych prínosov sú nasledovné:

  • zachovanie energie a zvýšenie efektivity jej čerpania, ako aj úspora pohonných hmôt,
  • prevencia pred znečistením (redukcia zdrojov znečistenia, znižovanie objemu odpadov),
  • používanie environmentálne preferovaných materiálov a látok,
  • znižovanie spotreby vody a materiálu,
  • zvýšenie možností recyklácie.

„Sprístupnením svojich inovácií a riešení ponúka Eco-Patent Commons firmám príležitosť stať sa lídrami v oblasti ochrany životného prostredia v priemyselnej sfére“, hovorí Bjorn Stigson, prezident WBCSD.

„Aby inovácie skutočne riešili environmentálne problémy, nestačia len technológie, ale treba aj nové modely zdieľania duševného vlastníctva medzi firmami v rozličných odvetviach,“ hovorí John E. Kelly III., viceprezident a riaditeľ IBM Research. Dodáva: „Sme radi, že môžeme sprístupniť svoje patentové zdroje pre životné prostredie. Navyše umožníme aj ďalším zapojiť sa do ochrany životného prostredia a slobodnej výmeny vysoko hodnotného duševného vlastníctva s cieľom zrýchliť prácu pri budúcich environmentálnych výzvach.“

Členstvo v Eco-Patent Commons je otvorené pre všetkých jednotlivcov a spoločnosti, ktoré záväzne prisľúbia poskytnúť jeden a viac patentov. Založenie združenia bolo pôvodne navrhnuté na konferencii IBM Global Innovation Outlook (GIO). Každoročne sa na nej stretávajú stovky svetových mienkotvorcov z oblasti podnikania, politiky, akademickej sféry a neziskových organizácií. Spoločne diskutujú o podnikateľských a sociálnych výzvach.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA