Svetový týždeň vody proti plytvaniu potravinami

Miera plytvania potravinami vo svete sa musí do roku 2025 znížiť o polovicu, inak sa nepodarí nakŕmiť svetovú populáciu a svetové zásoby pitnej vody sa stanú nepostačujúcimi, varujú experti z celého sveta.

Pokračujúca nadprodukcia a plytvanie jedlom nespôsobí len nedostatok potravín, ale aj pitnej vody, konštatuje spoločná štúdia Štokholmského medzinárodného inštitútu pre vodu (SIWI), Organizácie pre potraviny a poľnohospodárstvo OSN (FAO) a Medzinárodného inštitútu správy vody (IWMI), ktorá nesie názov „Šetrenie vodou: Z poľa na vidličku – Obmedzovanie strát a plytvania v potravinovom reťazci.“

Dokument varuje, že „v konzervárňach, počas dopravy, v supermarketoch a v kuchyniach ľudí sa likvidujú obrovské množstvá potravín.“ Dodáva, že „plytvanie potravinami je aj plytvaním vodou.“ Ako príklad uvádza situáciu v USA, kde končí v odpadkových košoch takmer tretina všetkých potravín. Ide o ročnú stratu asi 48,3 mld. dolárov. V podobnej miere plytvajú aj európske krajiny.

Vyjadrené v objeme vody, na produkciu potravín, ktoré sa neskonzumujú, sa ročne použije 40 biliónov litrov tejto tekutiny. Dané množstvo by stačilo na pokrytie potrieb domácností, v ktorých žije asi pol miliardy ľudí.

Predpokladá sa, že do roku 2050 svetový dopyt po potravinách vzrastie dvojnásobne. Ďalšie faktory, napr. ubúdanie ropných rezerv a obavy o klimatické zmeny, zvyšujú záujem o masívne investovanie do obnoviteľných zdrojov energie, najmä biomasy a biopalív. V tomto smere je potrebné dodať, že vyčlenenie časti ornej pôdy pre účely pestovania energetických surovín rovnako spôsobí zmenšenie kapacity produkovať potraviny. Súčasne, krajiny ako India a Čína postupne bohatnú, čo vytvára dopyt po poľnohospodárstve, ktoré intenzívne využíva vodu (napr. chov hovädzieho dobytka, resp. pestovanie rastlín pre výrobu biopalív).

V posledných mesiacoch došlo k výraznému zvýšeniu cien potravín, čo spôsobilo v mnohých chudobnejších krajinách nepokoje. Situácia sa dotýka najmä Haiti, Mexika, Egypta, Maroka a Senegalu. Súčasne sa predpokladá, že asi 1,2 mld. obyvateľov planéty žije v oblastiach, kde dopyt po pitnej vode už dnes prevyšuje ponuku. Jej nedostatok sa podpisuje pod mnoho úmrtí, ochorení a zlé hygienické podmienky.

„Slabá politika, chabý manažment, zvyšujúce sa plytvanie a explózia dopytu po vode nakláňajú planétu ku globálnej vodnej kríze,“ uzatvára správa. Súčasne vyzýva vlády, aby vytvorili efektívne stratégie pre šetrenie vodou, ktorých súčasťou je aj minimalizovanie plytvania potravinami.

REKLAMA

REKLAMA