Svetový týždeň vody proti plytvaniu potravinami

Miera plytvania potravinami vo svete sa musí do roku 2025 znížiť o polovicu, inak sa nepodarí nakŕmiť svetovú populáciu a svetové zásoby pitnej vody sa stanú nepostačujúcimi, varujú experti z celého sveta.

Pokračujúca nadprodukcia a plytvanie jedlom nespôsobí len nedostatok potravín, ale aj pitnej vody, konštatuje spoločná štúdia Štokholmského medzinárodného inštitútu pre vodu (SIWI), Organizácie pre potraviny a poľnohospodárstvo OSN (FAO) a Medzinárodného inštitútu správy vody (IWMI), ktorá nesie názov „Šetrenie vodou: Z poľa na vidličku – Obmedzovanie strát a plytvania v potravinovom reťazci.“

Dokument varuje, že „v konzervárňach, počas dopravy, v supermarketoch a v kuchyniach ľudí sa likvidujú obrovské množstvá potravín.“ Dodáva, že „plytvanie potravinami je aj plytvaním vodou.“ Ako príklad uvádza situáciu v USA, kde končí v odpadkových košoch takmer tretina všetkých potravín. Ide o ročnú stratu asi 48,3 mld. dolárov. V podobnej miere plytvajú aj európske krajiny.

Vyjadrené v objeme vody, na produkciu potravín, ktoré sa neskonzumujú, sa ročne použije 40 biliónov litrov tejto tekutiny. Dané množstvo by stačilo na pokrytie potrieb domácností, v ktorých žije asi pol miliardy ľudí.

Predpokladá sa, že do roku 2050 svetový dopyt po potravinách vzrastie dvojnásobne. Ďalšie faktory, napr. ubúdanie ropných rezerv a obavy o klimatické zmeny, zvyšujú záujem o masívne investovanie do obnoviteľných zdrojov energie, najmä biomasy a biopalív. V tomto smere je potrebné dodať, že vyčlenenie časti ornej pôdy pre účely pestovania energetických surovín rovnako spôsobí zmenšenie kapacity produkovať potraviny. Súčasne, krajiny ako India a Čína postupne bohatnú, čo vytvára dopyt po poľnohospodárstve, ktoré intenzívne využíva vodu (napr. chov hovädzieho dobytka, resp. pestovanie rastlín pre výrobu biopalív).

V posledných mesiacoch došlo k výraznému zvýšeniu cien potravín, čo spôsobilo v mnohých chudobnejších krajinách nepokoje. Situácia sa dotýka najmä Haiti, Mexika, Egypta, Maroka a Senegalu. Súčasne sa predpokladá, že asi 1,2 mld. obyvateľov planéty žije v oblastiach, kde dopyt po pitnej vode už dnes prevyšuje ponuku. Jej nedostatok sa podpisuje pod mnoho úmrtí, ochorení a zlé hygienické podmienky.

„Slabá politika, chabý manažment, zvyšujúce sa plytvanie a explózia dopytu po vode nakláňajú planétu ku globálnej vodnej kríze,“ uzatvára správa. Súčasne vyzýva vlády, aby vytvorili efektívne stratégie pre šetrenie vodou, ktorých súčasťou je aj minimalizovanie plytvania potravinami.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA