Triedime málo, hrozí nám infringement

Nový zákon o odpadoch zavedie „štandardy triedeného zberu“. Ani tie nemusia stačiť na splnenie cieľov EÚ.

Do roku 2020 musí Slovensko na základe európskej legislatívy triediť 50 percent komunálnych odpadov. Dnes však Slováci recyklujú iba približne 8 percent, čo je skoro najmenej z členských krajín Európskej únie.  

„Štatistika nakladania s komunálnymi odpadmi na území Slovenska dnes vôbec nie je lichotivá,“ potvrdil na 6. ročníku konferencie Samospráva a triedený zber, ktorú organizuje oprávnená spoločnosť ENVI-PAK, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Vojtech Ferenc.

„V roku 2013 vzniklo na Slovensku 1,7 milióna ton komunálnych odpadov, čo v prepočte znamená 322 kg na jedného obyvateľa štátu. Vyše 70 % týchto odpadov dlhodobo skládkujeme…čím sa zaraďujeme, bohužiaľ, v rámci EÚ medzi členské krajiny, ktoré nakladajú s komunálnymi odpadmi v najväčšej miere tým najmenej vhodným spôsobom,“ vysvetlil Ferenc.

Nový zákon o odpadoch, ktorý po niekoľkoročnom úsilí vstúpi do platnosti v januári budúceho roka by mal túto situáciu výrazne zmeniť. Zavádza nové pravidlá pre výrobcov, má za úlohu „zaplátať“ diery vo financovaní odpadového hospodárstva a odbremeniť obce od nákladov spojených s triedeným zberom.

Informácie o konkrétnych zmenách a povinnostiach výrobcov, obcí a zberových spoločností prinesieme v priebehu týždňa.  

Hrozí nám európsky súd

O zlej situácii v slovenskom odpadovom hospodárstve vedia ministerstvá už dlhodobo. Slovensko v minulosti čelilo viacerým právnym konaniam EÚ, tzv. infringementom, práve kvôli nedostatočnej implementácii odpadových smerníc.

Hoci nová legislatíva obsahuje po prvýkrát aj vyhlášku o štandardoch triedeného zberu, ktoré musí dosiahnuť každá jedna obec a mesto na Slovensku, zástupcovia ministerstva priznávajú, že sa nám pravdepodobne za päť rokov limity dosiahnuť nepodarí.

„Áno, hrozí nám aj infringement,“ povedal pre EurActiv generálny riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia Ministerstva životného prostredia (MŽP) Dušan Jurík.

Jurík však neočakáva, že Slovensko bude čeliť vysokým pokutám, pretože problémy s dosahovaním cieľom má viacero krajín. V takom prípade by sme boli vďaka minulým precedensom sankcií ušetrení.  

Problémy budú najmä s papierom

Množstvo vyseparovaných komodít každoročne stúpa. Najviac sa darí sklu, čo potvrdzujú aj štatistiky, ktoré vypracováva spoločnosť ENVI-PAK.

V minulom roku každý Slovák vytriedil približne 11,33 kg skla, čo je iba o 2 percentá menej, ako potrebujeme na dosiahnutie cieľov pre rok 2020, ak by sme počítali s tým, že MŽP zvolí najprísnejšiu metodiku výpočtu potrebných limitov.

O porovnanie horšie sú na tom plasty a papier. V roku 2014 každý občan Slovenska vyhodil do žltého kontajnera len 6,85 kg plastových fliaš a iba 6,98 kg papiera do modrého kontajnera. Do piatich rokov potrebujeme tento objem zvýšiť o celých 10 a 17 kilogramov.

Triedenie papiera sa navyše podľa zástupcov organizácie medziročne prepadlo takmer o polovicu a to najmä v hlavnom meste Slovenska. „S najväčšou pravdepodobnosťou je tento stav spôsobený aktivitou výkupní. Tento papier reálne vznikol a bol reálne vyzbieraný, ale tým, že skončil v prúde, ktorý ide cez výkupne, tak sme ho jednoducho nemohli zaevidovať,“ vysvetlil riaditeľ komoditného oddelenia ENVI-PAK, Roman Vandák.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA