V Európe sa môžete kúpať vo vynikajúcej vode

Ak plánujete stráviť svoju letnú dovolenku v Európe, sú tu dobré správy. Viac ako 93 % vodných plôch určených na kúpanie spĺňa normy európskej smernice. Dobrá kvalita vody čaká aj na olympionikov v jazere londýnskeho Hyde Parku a na návštevníkov prírodných kúpalísk na Slovensku.

Pred začiatkom novej letnej sezóny Európska environmentálna agentúra (EEA) a Európska komisia (EK) zverejnili výsledky pravidelného monitoringu kvality vôd v súlade s požiadavkami smernice o vodách na kúpanie (2006/7/ES). Výsledky kvality vychádzajú z meraní za rok 2011 zozbieraných vo viac ako 22 tisíc oblastiach na prímorských plážach, v riekach i jazerách naprieč celou Európou.

Čistá a bezpečná voda je pre prilákanie turistov podstatným faktorom. Do monitoringu sa preto zapojilo všetkých 27 členských krajín Únie, ale tiež Chorvátsko, Čierna HoraŠvajčiarsko.

„S potešením konštatujem, že kvalita vody na kúpanie v Európe zostáva všeobecne vysoká a v porovnaní s minulým rokom sa dokonca zlepšila,“ uviedol komisár EÚ pre životné prostredie Janez Potočnik. „Musíme pokračovať v našej práci a zabezpečiť, aby naše vody boli vhodné na všetky oprávnené použitia – od kúpania až po pitie – a aby náš celkový vodný ekosystém vykazoval dobrý stav.“

Výkonná riaditeľka EEA Jacqueline McGlade ho doplnila: „Vo viacerých krajinách však pretrváva problém znečistenia z poľnohospodárstva a splaškov, preto potrebujeme vystupňovať naše úsilie o bezpečnú a čistú vodu pre verejnosť.“

Kde je „vynikajúca“ voda?

Smernica klasifikuje vodné plochy do štyroch skupín podľa kvality – výborná (v tohtoročnom oznámení EEA a EK uvádzaná v slovenskom preklade ako vynikajúca), dobrá, dostatočná a nevyhovujúca.

Posledné údaje ukázali, že viac než 77 % oblastí v Európe malo vynikajúcu kvalitu vody a spĺňali najprísnejšie orientačné hodnoty. V porovnaní s rokom 2010 to znamenalo zlepšenie o 3,5 percentuálneho bodu. Minimálne povinné ukazovatele potvrdzujúce dostatočnú kvalitu vody splnilo viac než 93 % lokalít. Normy nesplnili menej ako 2 percentá plôch na kúpanie.

Najlepšiu kvalitu, tak ako rok predtým, potvrdili na Cypre, v Chorvátsku, na Malte a v Grécku. Naopak, na opačnej strane rebríčka s relatívne najmenším podielom oblastí spĺňajúcich najprísnejšie pravidlá sa umiestnili všetky tri krajiny Beneluxu, BulharskoLotyšsko, a to najmä pokiaľ ide o vnútrozemské vodné plochy.

Pokiaľ ide o ostatné obľúbené dovolenkové destinácie v Španielsku, Taliansku a Portugalsku, aj tu sa viac než 80 % lokalít vyznačovalo vynikajúcou kvalitou vody.

Normy pre kvalitu spĺňa aj jazero Serpentine v londýnskom Hyde Parku, ktoré je jedným z miest konania tohtoročných olympijských hier (27.7. – 12.8.). V jazere sa bude konať plavecký maratón v otvorenej vode a tiež časť triatlonu.

Všeobecný trend pre kvalitu vody na kúpanie  Európe je pozitívny. Od roku 1990 klesol počet prímorských lokalít, ktoré nespĺňali povinné hodnoty smernice z 9,2 % na 1,5 % v roku 2011. V prípade vnútrozemských vodných plôch podiel vôd nevhodných na kúpanie klesol z 11,9 % na 2,4 % v rovnakom období.

Všetky testované plochy na Slovensku prešli

Meranie kvality prebehlo aj v 33 lokalitách na Slovensku, pričom všetky splnili povinné hodnoty kvality. Až 22 z nich, teda 64,7 % monitorovaných oblastí, sa dokonca vyznačovalo vynikajúcou kvalitou. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2010 sa zaznamenal značný nárast v kvalite – smerné hodnoty totiž splnilo o 23 % plôch viac než predtým.

Podľa národnej správy, ktorú pre EK vypracoval Úrad verejného zdravotníctva, patrili do zoznamu lokalít s výbornou kvalitou vody podľa noriem európskej smernice: Ivanka pri Dunaji, Slnečné jazerá, Šulianske jazero, Zelená voda, Liptovská Mara, Veľké Richňavské jazero, Ružiná – pri obci Divín, Pláž Ormet, Drieňok, lokality Veľkej Domaše (okrem Valkova) aj Zemplínskej Šíravy, lokalita Pod Bukovcom a Vinianske jazero.

V správe sa tiež uvádza: „Napriek sporadickým prekročeniam limitných hodnôt mikrobiologických a biologických ukazovateľov neboli počas kúpacej sezóny 2011 zaznamenané ochorenia resp. zdravotné komplikácie, ktoré by súviseli s kúpaním na prírodnom kúpalisku.“

Výsledky kvality vody na kúpanie na Slovensku (2004-2011), Zdroj: EEA

 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA