Viac oceľových obalov môže ušetriť prírodné zdroje, energiu i emisie

Recyklovateľné oceľové obaly sú vhodným riešením pre životné prostredie nielen v strednej Európe, zdôraznili účastníci konferencie Steel Packaging v Košiciach. Panelisti sa zhodli, že pri ich zhodnocovaní je najdôležitejšie zvyšovanie povedomia a motivácie u samotných spotrebiteľov.

V Košiciach sa tento týždeň konala konferencia s názvom Steel Packaging – Oceľové obaly, zelené riešenia pre strednú Európu. Jej cieľom bolo poukázať na význam oceľových obalov z hľadiska trvalej udržateľnosti a ochrany životného prostredia. Obdobné podujatie sa konalo v strednej Európe po prvýkrát.

Mnohí prítomní odborníci a zástupcovia firiem v sektore hutníctva podčiarkli, že keďže oceľ je permanentným materiálom, produkty z nej vyrobené, vrátane obalov, je možné donekonečna recyklovať. V porovnaní s inými, predovšetkým organickými materiálmi ako plast, má veľa výhod. Okrem toho, že napríklad plechovky a konzervy sú nenáročné na prepravu, uskladnenie či manipuláciu, pri jedlách a nápojoch sa netreba obávať zmeny vlastností či chuti potravín.

Už pri samotnom zbere možno oceľ vďaka magnetickým vlastnostiam ľahko oddeliť od ostatného odpadu z domácností. Preto je tento kov podľa panelistov ideálnym materiálom z hľadiska recyklácie, ochrany životného prostredia a šetrenia prírodných zdrojov.

Veľký potenciál pre ekonomiku i životné prostredie

Prezident spoločnosti U. S. Steel Košice David J. Rintoul uviedol, „že výroba, spotreba a recyklácia obalovej ocele predstavuje veľký potenciál pre celý región, pre podnikateľskú sféru i pre ochranu životného prostredia“. Prítomným zástupcom výrobcov, spotrebiteľov, štátnej správy i miestnej samosprávy z 13 krajín Európskej únie zdôraznil: „Oceľové obaly sú environmentálne vhodným riešením“.

Viceprezident spoločnosti U.S. Steel Košice pre obchod Robert Beltz pripomenul dôsledky hospodárskej krízy na oceliarstvo v Európe, kedy v roku 2009 spotreba oceliarskych výrobkov klesla asi o 15 %. Následne však až do druhej polovice tohto roku stúpala.

Podľa Philipa Buissereta, výkonného riaditeľa Asociácie európskych výrobcov obalovej ocele (APEAL) „recyklácia ocele predstavuje výrazné šetrenie prírodných zdrojov a potenciál pre zníženie závislosti európskych výrobcov od zahraničných zdrojov nerastných surovín“.

Slovensko recykluje oceľové obaly najviac spomedzi V4

Buisseret podčiarkol, že oceľ, je už v súčasnosti najviac recyklovaným obalovým materiálom. V rámci EÚ-27 sa napríklad v roku 2009 vďaka recyklácii opätovne zužitkovalo až 72 % oceľových obalov, zatiaľ čo len 67 % skla, 64 % hliníkových plechoviek z nápojov, 34 % nápojových kartónov a 30 % plastových obalov.

Vysvetlil, že používaním oceľových obalov sa zvyšuje energetická efektívnosť, používa sa menej novo-vyťažených nerastných surovín, znižuje sa spotreba energie, čím dochádza celkovo aj k zníženiu emisií. „Dokážeme, že oceľ je top ekologickým materiálom,“ dodal Buisseret.

Spomedzi krajín strednej Európy má Slovensko najvyššiu mieru recyklácie oceľových obalov. V roku 2009 sme dosiahli priemer EÚ – 72 %. V Maďarsku sa recyklovalo 70 % takýchto obalov, v Poľsku 48 % a v Českej republike ešte o 1 percento menej.

Podľa štátneho radcu českého Ministerstva priemyslu a obchodu Martina Karfusa je dôvodom nízkej úrovne v ČR to, že nemajú výrobcu obalových plechov tak, ako má Slovensko U. S. Steel. „Bohužiaľ zatiaľ nie je triedenie recyklovateľného odpadu z hľadiska námetu dnešnej konferencie na takej úrovni, akú by sme všetci očakávali,“ uviedol Karfus na tlačovej konferencii.

Spomedzi všetkých krajín EÚ sú na čele rebríčka v recyklovaní oceľových obalov Belgicko (98 %), Nemecko (92 %) a Holandsko (87 %).

Recyklácia oceľových obalov v Európe (2009), Zdroj: APEAL

Menej legislatívy, viac motivácie a vzdelávania

V smernici 2004/12/ES sa pre členské štáty stanovil cieľ pre recykláciu kovov na úrovni 50 % ich hmotnosti. Združenie APEAL si do roku 2020 stanovilo za cieľ dosiahnuť mieru recyklácie oceľových obalov v EÚ na úrovni 80 % a zároveň chce, aby žiadne takéto obaly nekončili na skládkach. Generálny manažér pre marketing a strategické plánovanie U. S. Steel Košice Július Lang považuje za jednu z najväčších výziev do budúcnosti zmazanie výrazných rozdielov medzi jednotlivými krajinami.

John Clinton z CROWN Europe pripomenul súvisiacu politickú agendu EÚ, ktorá sa rozšírila „z jednoduchej legislatívy o odpadoch a stala sa vše-obsahujúcou politikou zodpovedného a efektívneho riadenia zdrojov.“

Takmer všetci panelisti sa v diskusii zhodli, že hoci je stanovenie cieľov na úrovni EÚ a prijímanie potrebnej legislatívy dôležité, motivácia samotných obyvateľov, aby vracali kovový materiál späť do výrobného cyklu, je ešte dôležitejším prvkom v reťazci.

„Nemali by sme potrebovať toľko legislatívy. Ak ju potrebujeme, myslím, že sme tak trochu zlyhali. Mali by sme uspieť prostredníctvom vzdelávania, vytvárania motivácií […] Ak spotrebiteľ nebude cítiť zodpovednosť za svoj odpad a rozumieť jeho hodnote, legislatívou sa veľa nevyrieši,“ uviedol v diskusii Clinton, pričom dodal, že veľkú úlohu zohráva aj politická vôľa na všetkých úrovniach správy. „Neverím, že všetko je potrebné regulovať. Myslím, že lepšie je, keď to naozaj chceme,“ dodal.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA