Voda je ropou pre 21. storočie

Európska komisia a ďalší aktéri diskutovali v španielskej Zaragoze o probléme nedostatku vody. Dohodli sa, že všetky relevantné dokumenty EÚ sa budú v budúcnosti vypracúvať s ohľadom na tento problém.

„Nedostatok vody a obdobia sucha sa už Európy týkajú,“ povedal včera (4.9.) komisár Stavros Dimas, počas jednodňovej konferencie Zaragoza World Expo, ktorá bola venovaná vode. Komisár pre životné prostredie dodal, že veľkou výzvou pre udržateľnosť vodných zdrojov sú aj klimatické zmeny. Podľa neho „ak sa vydáme praktikami úspor, zistíme, že Európa má obrovský potenciál pre šetrenie vodou.“

Na konferencii v Španielsku diskutovali zástupcovia Komisie, národných regulátorov, mimovládnych organizácií, priemyslu a tretieho sektora. Všetci účastníci sa zhodli, že hrozbu nedostatku vody a sucha treba brať vážne a mala by sa odzrkadľovať vo všetkých relevantných dokumentoch v budúcnosti.

Komisia bude revidovať svoju stratégiu o vode do roku 2012. Základom pre ňu by mal byť návrh pracovného programu, ktorý by mala Komisia predstaviť v blízkej budúcnosti. Koncom roka 2008 by mala súčasne vydať tzv. bielu knihu o prispôsobovaní sa klimatickým zmenám. Jej obsah by už mal byť zasadený do kontextu hrozby nedostatku vodných zdrojov.

„Voda je ropou 21. storočia,“ povedal dávnejšie Andrew Liveris, výkonný riaditeľ chemickej spoločnosti Dow. Narážal tým na skutočnosť, že podobne, ako bez energetického zdroja, ani bez dostatku vody sa nemôž rozvíjať žiadne odvetvie hospodárstva. Očakáva sa, že súčasná miera dopytu po vode sa v priebehu 20 rokov zdvojnásobí. Na rozdiel od ropy, vodu nemožno nahradiť žiadnou alternatívnou látkou.

Okrem hrozby nedostatku sladkej vody je ďalším rizikom jej znečistenie. V tomto prípade platí, že dôležitejšia než kvantita je kvalita. Podľa informácií Svetovej banky, napríklad v Číne je vážne znečistených až 90% riek, ktoré tečú v blízkosti mestských oblastí.

Voda je nevyhnutnou surovinou pre výrobu všetkých spotrebiteľských komodít, od pokrmov až po úžitkový tovar. Britský Economist ako príklad uvádza, že iba firmy Nestlé, Unilever, Coca-Cola, Anheuser-Busch a Danone spoločne spotrebujú vo výrobe asi 575 mld. litrov vody za jeden rok. Je to rovnaké množstvo, aké potrebuje súčasná svetová populácia pre zachovanie denného pitného režimu a hygienických štandardov počas 12 mesiacov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA