Výbor EP schválil tvrdý prístup k emisám áut

Napriek všetkým očakávaniam Výbor EP pre životné prostredie odmietol kompromisný návrh, ktorý by oslabil záväzok EÚ znižovať priemerné emisie áut.

Pozadie

Vo februári 2007 Komisia navrhla záväznú legislatívu, ktorá by obmedzila priemerné emisie osobných automobilov z dnešných asi 160 gramov CO2 na kilometer na 130 g/km do roku 2012. Zníženie o ďalších 10g/km by mali priniesť zlepšenia v iných oblastiach, ako sú pneumatiky, nové pohonné hmoty a ekologické šoférovanie.

Legislatíva by nahradila dobrovoľnú dohodu z roku 1998, v ktorej sa Európska asociácia výrobcov automobilov (ACEA) zaviazala znížiť priemerné emisie na 140 g/km do 2008. Sľub však nesplnila.

Opatrenia musí schváliť Európsky parlament a členské krajiny.

Nečakané hlasovanie

Členovia Výboru EP pre životné prostredie nečakane odmietli kompromis medzi spravodajcom k otázke znižovania priemerných emisií novovyrobených áut Guidom Sacconim (Socialisti) a členmi Výboru EP pre priemysel. Kompromis dával výrobcom tri roku k dobru na to, aby implementovali obmedzenia priemerných emisií CO2.

Výbor 1. septembra odmietol pôvodnú Sacconiho správu, navrhujúc postupné nabiehanie nových pravidiel pre emisie CO2. Automobilky by tak boli povinné zabezpečiť, aby do roku 2012 spĺňalo emisný cieľ 60 nimi vyrobených vozov, do 2013 už 70%, v 2014 by to malo byť 80% a plných 100% v roku 2015.

Výbor pre životné prostredie však návrh minulý štvrtok odmietol. Namiesto toho trval na pôvodnom Sacconiho odporúčaní, aby bol stanovený ešte prísnejší dlhodobý cieľ – zníženie priemerných emisií až na 95 gramov CO2 na kilometer do roku 2020.

Europoslanci tiež odmietli dodatok, ktorý by obmedzil maximálnu výšku pokuty za prekročenie limitu na 50 eur. Podporili tým návrh Komisie, aby sa od roku 2012 začala penalizácia 20 eur za každý gram emisií naviac, od roku 2015 až 95 eur. Výnos z pokút mal byť investovaný do technologických inovácií pre zníženie emisií vozidiel.

Výbor pre životné prostredie zmietol zo stola aj návrh Výboru pre priemysel, ktorý by výrobcom umožnil počítať niektoré automobily – napríklad tie, ktoré produkujú menej ako 50 g/km, alebo používajú alternatívne palivá – ako „jeden a pol auta“, a autá s nulovými emisiami ako tri autá, či by výrazne pomohlo znížiť celkové priemerné emisie. Podporili však myšlienku odmeňovania ekoinovácií špeciálnym kreditom.

Nemecko-francúzska dohoda

Podporovatelia tvrdého prístupu k znižovaniu emisií CO2 hlasovanie privítali. Text však musí byť schválený na plenárnom zasadnutí v októbri alebo novembri. Okrem toho mu vážne hrozí odmietnutie zo strany vlád. Nemecká kancelárka Angela Merkel a francúzsku prezident Nicolas Sarkozy v júni vyhlásili, že sa na legislatíve dohodli bilaterálne a spoločne tak podporujú „podstatné“ prechodné obdobia, väčšiu flexibilitu pri pokutovaní a veľké kredity pre zavádzanie zelených technológií. Obe krajiny nie sú len dôležitými hráčmi európskej politiky, ale aj v automobilovom sektore.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA