Začali globálne klimatické rokovania

V Bangkoku začali globálne rokovania o budúcich snahách o zmiernenie klimatických zmien.

V Bangkoku sa stretli vyjednávači krajín z celého sveta, aby dohodli podobu globálnej klimatickej politiky po roku 2012, kedy vyprší platnosť Kjótskeho protokolu. Kompromis chcú nájsť najneskôr v roku 2009.

Rokovania sú výsledkom konferencie na Bali z decembra minulého roka. Zástupcovia krajín sa zhodli na nutnosti hľadať globálnu dohodu o klimatických zmenách, predstavy o detailoch sú však rôzne.

Európska únia sa jednostanne zaviazala, že do roku 2020 zníži emisie skleníkových plynov o 20% (oproti úrovni z 1990). Ak by s takým záväzkom súhlasili ostatné vyspelé ekonomiky, je pripravená zaviazať sa až k 30% zníženiu.

Spojené štáty však nie sú ochotné prijať žiadny záväzok znižovania emisií, pokiaľ ho neprijmú rýchlo rastúce ekonomiky ako ČínaIndia. Tie si však myslia, že bremeno by mali niesť najmä vyspelé krajiny, ktoré majú najväčší podiel na dnešnom stave.

Japonsko zas nesúhlasí s tým, aby sa úroveň porovnávala s rokom 1990. Podľa Tokia tím EÚ získava neférovú výhodu, keďže integrovala stredoeurópske krajiny, ktoré zažili v 90. rokoch pokles priemyselnej výroby a tým aj emisií.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA