Zmeniť odpad na zdroj

Začiatkom júla predstaví Komisia nový rámec cieľov v oblasti hospodárstva využívajúceho odpad (circular economy). Vyvážanie odpadov na skládky by tak de facto malo ustávať.

Európska komisia predstaví 1. júla svoj ambiciózny plán pre hospodárstvo využívajúce odpad (Circular Economy Package). Jeho autorom je François-Michel Lambert, poslanec EP za Stranu zelených a predseda Institute for Circular Economy.

Optimalizácia odpadu

Cieľ znižovania odpadov vychádza z poznania, že zdroje sú obmedzené. 

Recyklovanie je síce jednou z foriem optimalizácie odpadu, ale takmer vždy po nej zostáva materiálna strata. Recyklácia nie je sto percentná, hovorí Lambert.

Je preto podľa Lamberta nutné dbať aj na trvácnosť a účinnosť výrobkov, inovovať v oblasti daní, účtovníctva a regulácií, aby sa mohol vytvoriť nový biznis model.

Viac služieb namiesto produktov

Dôležité je tiež, aby sa spoločnosti zamerali ponuku služieb, a nie na predaj produktov, hovorí Jocelyn Bleriot z Ellen McArthur Foundation.

Príklad toho, ako predĺžiť životný cyklus je podľa nej prenájom. Prístup k produktom namiesto ich vlastníctva môže stimulovať infraštruktúru a logistiku a umožňuje medzisektorovú spoluprácu.

Ciele Komisie

Rámec pre hospodárstvo využívajúce odpad chce systematizovať rastúci dopyt pre tento model.

Hlavnými cieľmi zostáva znižovanie množstva odpadov a jeho recyklácia. Očakáva sa revízia cieľov pre odpadovú legislatívu a reforma troch existujúcich smerníc , o odpade, skládkach a obaloch. Témou bude aj vytváranie zelených pracovných miest.

V súčasnosti sa v EÚ recykluje 20 % odpadu, čo by k roku 2020 malo vzrásť na hodnotu 50 %. Tento cieľ by mal nový balík Komisie zvýšiť na 80 % v roku 2020, k čomu by sa mal pridať aj strop 20 % na odpad vzniknutý spaľovaním. Ak by sa tieto hodnoty podarilo dosiahnuť, vyvážanie odpadu na skládky by bolo de facto zakázané.

Rozdiely medzi krajinami

V rámci EÚ existujú veľké rozdiely v odpadovom manažmente a recyklovaní, najmä medzi severnými a južnými krajinami.

Najväčšie nedostatky majú väčšinou nové členské štáty. Európsky súdny dvor vedie napríklad spory s Bulharskom ohľadom 113 ilegálnych skládok, ktoré aj napriek varovaniam stále fungujú.

Na druhej strane, Nemecko, Holandsko a Švédsko sú v otázke recyklácie a spaľovania odpadov lídrami.

Niektoré európske krajiny, ako Nemecko, Belgicko, Holandsko a Veľká Británia, už prijali aj rámcové zákony o hospodárstve využívajúcom odpad.

Ďalšie kroky

1.júl: Európska komisia predstaví balík o "circular economy". 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA