Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

14. schôdza NR SR

22. október. 2007 @ 12:00 am - 26. október. 2007 @ 12:00 am

Výňatok z programu 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky na tento týždeň. Schôdza začala minulý týždeň, 16. 10. 2007 o 13:00:

Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Dohovoru o počítačovej kriminalite z 23. novembra 2001 Slovenskou republikou (tlač 372) – druhé a tretie čítanie.

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 385) – druhé čítanie.

Vládny návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka (tlač 361) – druhé čítanie.

Vládny návrh zákona o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 367) – druhé čítanie.

Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore a štyroch súvisiacich dohôd (tlač 420) – druhé a tretie čítanie.

Správa o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií Slovenskej republiky za I. polrok 2007 a predikcia vývoja do konca roka (tlač 402).

Správa o menovom vývoji v Slovenskej republike za I. polrok 2007 (tlač 411).

Správa o stave a vývoji finančného trhu za I. polrok 2007 (tlač 424).

Správa o činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti za II. polrok 2006 a I. polrok 2007 (tlač 422).

Podrobnosti

Začiatok:
22. október. 2007 @ 12:00 am
Koniec:
26. október. 2007 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=schodze/zoznam

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

NR SR