Loading Udalosti

« All Udalosti

 • This event has passed.

16. schôdza Národnej rady SR

4. december. 2007 @ 12:00 am - 7. december. 2007 @ 12:00 am

Poslanci sa stretnú v rokovacej sále, budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1. Okrem iného sa budú zaoberať aj nasledovnými bodmi:

 • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 489) – prvé čítanie. Vládny návrh zákona uvedie minister financií Slovenskej republiky. Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
 • Vládny návrh zákona o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 413) – druhé čítanie. Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky. Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
 • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 408) – druhé čítanie. Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky. Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
 • Vládny návrh zákona o pomoci poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (tlač 428) – druhé čítanie. Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády Slovenskej republiky D. Čaplovič. Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
 • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov (tlač 474) – prvé čítanie. Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády Slovenskej republiky D. Čaplovič. Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien.
 • Vládny návrh zákona o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 398) – druhé čítanie. Vládny návrh zákona odôvodní minister zahraničných vecí Slovenskej republiky. Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Bod sa prerokuje v stredu 5. decembra 2007 o 9.00 hod,.
 • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 407) – druhé čítanie. Vládny návrh zákona odôvodní minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
 • Vládny návrh zákona o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov využívajúcich energiu (zákon o ekodizajne)tlač 405 – druhé čítanie. Vládny návrh zákona odôvodní minister hospodárstva Slovenskej republiky. Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
 • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 483) – prvé čítanie. Vládny návrh zákona uvedie minister hospodárstva Slovenskej republiky. Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
 • Návrh na ďalšie pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii ISAF v Afganistane (tlač 463). Návrh uvedie minister obrany Slovenskej republiky. Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
 • Návrh na zmenu mandátu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky pôsobiacich v operácii KFOR v Kosove a na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie KFOR v Kosove (tlač 464). Návrh uvedie minister obrany Slovenskej republiky. Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
 • Návrh na ukončenie pôsobenia príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Iracká sloboda v Iraku (tlač 482). Návrh uvedie minister obrany Slovenskej republiky. Správu o prerokovaní návrhu vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť podá poverený člen výboru.
 • Vládny návrh zákona o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z. (tlač 476) – prvé čítanie. Vládny návrh zákona uvedie minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
 • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe (tlač 466) – prvé čítanie. Vládny návrh zákona uvedie minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
 • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (tlač 469) – prvé čítanie. Vládny návrh zákona uvedie minister životného prostredia Slovenskej republiky. Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
 • Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmenami a doplneniami Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (tlač 470) – druhé a tretie čítanie. Návrh vlády odôvodní minister životného prostredia Slovenskej republiky. Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.

Podrobnosti

Začiatok:
4. december. 2007 @ 12:00 am
Koniec:
7. december. 2007 @ 12:00 am

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

NR SR