Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

19. schôdza Národnej rady SR

29. január. 2008 @ 12:00 am - 1. február. 2008 @ 12:00 am

Okrem iného sa poslanci NRSR na 19. rokovaní budú zaoberať týmito bodmi:

520  Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 520) – druhé a tretie čítanie.
Návrh odôvodní minister zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
503  Vládny návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov (tlač 503) – prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie minister hospodárstva Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
513  Návrh na ukončenie pôsobenia príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v misii UNDOF na Golanských výšinách (tlač 513).
Návrh uvedie minister obrany Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
510  Vládny návrh zákona o podpore regionálneho rozvoja (tlač 510) – prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
515  Vládny návrh zákona o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 515) – prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie minister životného prostredia Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
539  Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica, Pavla Hrušovského a Ľudmily Muškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. 419/1991 Zb. (tlač 539) – prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
489  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 489) – druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
504  Konvergenčný program Slovenska na roky 2007 až 2010 – aktualizácia 2007 (tlač 504).
Materiál vlády uvedie minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
474  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov (tlač 474) – druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády Slovenskej republiky D. Čaplovič.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien.
466  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe (tlač 466) – druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní ministerka pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
483  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 483) – druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister hospodárstva Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
484  Vládny návrh zákona o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 484) – druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister hospodárstva Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
439  Vládny návrh zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 439) – druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister kultúry Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
469  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (tlač 469) – druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister životného prostredia Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
499  Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s protokolom o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o hodnotení vplyvov na životné prostredie, presahujúcich štátne hranice a s dodatkami k Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o hodnotení vplyvov na životné prostredie, presahujúcich štátne hranice (tlač 499) – druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní minister životného prostredia Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
428  Vládny návrh zákona o pomoci poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (tlač 428) – druhé čítanie.
(Prerušené rokovanie.)
519  Legislatívny a pracovný program Európskej komisie na rok 2008 (tlač 519).
a) Informácia o Legislatívnom a pracovnom programe Európskej komisie na rok 2008.
b) Správa o prioritách vyplývajúcich z Legislatívneho a pracovného programu Európskej komisie na rok 2008 pre Slovenskú republiku.
Informáciu uvedie člen Európskej komisie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež J. Figeľ.
Správu uvedie podpredseda vlády Slovenskej republiky D. Čaplovič.
Informáciu o výsledku prerokovania materiálov podá poverený člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti.
(Bod 61 sa prerokuje v piatok 1. februára 2008 o 9.00 hod.)

Podrobnosti

Začiatok:
29. január. 2008 @ 12:00 am
Koniec:
1. február. 2008 @ 12:00 am

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

NRSR