Loading Udalosti

« All Udalosti

 • This event has passed.

20. schôdza Národnej rady SR

8. apríl. 2008 @ 12:00 am - 11. apríl. 2008 @ 12:00 am

Národná rada na svojom 20. zasadnutí okrem iného prerokuje aj tieto body:

 •    577 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fronca na vydanie zákona o vzdelávaní v školách (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 577) – prvé čítanie.

Návrh zákona uvedie poslanec M. Fronc.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.

 •    576 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fronca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 576) – prvé čítanie.

Návrh zákona uvedie poslanec M. Fronc.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.

 •     580 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Tatiany Rosovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 580) – prvé čítanie.

Návrh zákona uvedie poslankyňa T. Rosová.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.

 •     582 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Tatiany Rosovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (tlač 582) – prvé čítanie.

Návrh zákona uvedie poslankyňa T. Rosová.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.

 • 503 Vládny návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov (tlač 503) – druhé čítanie.

Vládny návrh zákona odôvodní minister hospodárstva Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.

 • 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) – tlač 526 – druhé čítanie.

Vládny návrh zákona odôvodní minister kultúry Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.

 • 530 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej a Ľudmily Muškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 530) – druhé čítanie.

Návrh zákona odôvodní poverená poslankyňa.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

 • 564 Správa o efektívnosti využívania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu (tlač 564).

Správu uvedie predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
Informáciu o výsledku prerokovania správy vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti podá poverený člen výboru.

 • 550 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej (tlač 550) – druhé a tretie čítanie.

Návrh vlády odôvodní minister zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. (Bod sa prerokuje v utorok 8. apríla 2008 o 14.00 hod.)

 • 562 Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky v roku 2007 (tlač 562).

Správu uvedie minister zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. (Bod sa prerokuje v utorok 8. apríla 2008 o 14.00 hod.) 

 • 563 Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2008 (tlač 563).

Materiál vlády uvedie minister zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. (Bod sa prerokuje v utorok 8. apríla 2008 o 14.00 hod.)

Podrobnosti

Začiatok:
8. apríl. 2008 @ 12:00 am
Koniec:
11. apríl. 2008 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.nrsr.sk

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

NRSR

Národná rada Slovenskej republiky sa na svojej 20. schôdzi bude okrem iného zaoberať aj týmito bodmi:

 • 560 Vládny návrh zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 560) – prvé čítanie.

Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.

 • 577 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fronca na vydanie zákona o vzdelávaní v školách (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 577) – prvé čítanie.

Návrh zákona uvedie poslanec M. Fronc.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport

 • 576 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fronca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 576) – prvé čítanie.

Návrh zákona uvedie poslanec M. Fronc.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.

 • 580 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Tatiany Rosovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 580) – prvé čítanie.

Návrh zákona uvedie poslankyňa T. Rosová.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.

 • 503 Vládny návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov (tlač 503) – druhé čítanie.

Vládny návrh zákona odôvodní minister hospodárstva Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.

 • 526 Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) – tlač 526 – druhé čítanie.

Vládny návrh zákona odôvodní minister kultúry Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.

 • 530 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej a Ľudmily Muškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 530) – druhé čítanie.

Návrh zákona odôvodní poverená poslankyňa.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

 • 564 Správa o efektívnosti využívania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu (tlač 564).

Správu uvedie predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
Informáciu o výsledku prerokovania správy vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti podá poverený člen výboru.

 • 550 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej (tlač 550) – druhé a tretie čítanie.

Návrh vlády odôvodní minister zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. (Bod sa prerokuje v utorok 8. apríla 2008 o 14.00 hod.)

 • 562 Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky v roku 2007 (tlač 562).

Správu uvedie minister zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. (Bod sa prerokuje v utorok 8. apríla 2008 o 14.00 hod.)

 • 563 Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2008 (tlač 563).

Materiál vlády uvedie minister zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. (Bod sa prerokuje v utorok 8. apríla 2008 o 14.00 hod.)

Podrobnosti

Dátum:
1. apríl. 2008
Čas:
12:00 am
Webstránka:
http://www.nrsr.sk

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

NRSR

Počas 20. schôdze NRSR budú poslanci okrem iného rokovať aj o týchto bodoch:

 • 498  Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mojmíra Mamojku na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 498) – druhé čítanie.

Návrh zákona odôvodní poslanec M. Mamojka.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.

 • 555  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 555) – prvé čítanie.

Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády Slovenskej republiky D. Čaplovič.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.

 • 527  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 527) – prvé čítanie.

Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

 • 548  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (tlač 548) – prvé čítanie.

Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien.

 • 542  Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2007 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2008 (tlač 542).

Materiál vlády uvedie podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky.
Informáciu o výsledku prerokovania materiálu v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky podá poverený člen výboru.

 • 549  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 549) – prvé čítanie.

Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.

 • 560  Vládny návrh zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 560) – prvé čítanie.

Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.

 • 546  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z. (tlač 546) – prvé čítanie.

Vládny návrh zákona uvedie ministerka pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.

 • 577  Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fronca na vydanie zákona o vzdelávaní v školách (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 577) – prvé čítanie.

Návrh zákona uvedie poslanec M. Fronc.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.

 • 576  Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fronca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 576) – prvé čítanie.

Návrh zákona uvedie poslanec M. Fronc.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.

 • 580  Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Tatiany Rosovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 580) – prvé čítanie.

Návrh zákona uvedie poslankyňa T. Rosová.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.

 • 526  Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) – tlač 526 – druhé čítanie.

Vládny návrh zákona odôvodní minister kultúry Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Body 44 a 45 sa prerokujú v stredu 2. apríla 2008 o 9.00 hod.

 • 528  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (tlač 528) – druhé čítanie.

Vládny návrh zákona odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

 • 564  Správa o efektívnosti využívania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu (tlač 564).

Správu uvedie predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
Informáciu o výsledku prerokovania správy vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti podá poverený člen výboru.

 • 550  Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej (tlač 550) – druhé a tretie čítanie.

Návrh vlády odôvodní minister zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

 • 562  Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky v roku 2007 (tlač 562).

Správu uvedie minister zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

 • 563  Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2008 (tlač 563).

Materiál vlády uvedie minister zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

Podrobnosti

Začiatok:
26. marec. 2008 @ 12:00 am
Koniec:
28. marec. 2008 @ 12:00 am

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

NRSR