Loading Udalosti

« All Udalosti

 • This event has passed.

62. zasadnutie Vlády SR

3. október. 2007 @ 12:00 am

3. októbra 2007 sa o 10:00 v budove Úradu Vlády SR (Nám. Slobody 1, Bratislava) stretne vlády kabinet na svojej 62. schôdzi. Kompletný program nájdete na tejto linke.

Vláda okrem iného prerokuje aj tieto body:

 • Monitoring vývoja stanovísk Slovenskej republiky k návrhom právnych aktov Európskej únie Č.m.: UV-17402/2007 Predkladá: podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
 • Systém finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.0 Č.m.: UV-16653/2007 Predkladá: minister financií
 • Agenda lepšej regulácie v Slovenskej republike a Akčný program znižovania administratívneho zaťaženia podnikania v Slovenskej republike 2007-2012 Č.m.: UV-16586/2007 Predkladá: minister hospodárstva a podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
 • Návrh postupu pre riadiace orgány a/alebo sprostredkovateľské orgány pod riadiacimi orgánmi pri zabezpečovaní pohľadávok štátu v súvislosti s financovaním projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu – nové znenie Č.m.: UV-17224/2007 Predkladá: minister hospodárstva
 • Návrh na vymenovanie zástupcu Slovenskej republiky v Európskej komisii pre demokraciu prostredníctvom práva Č.m.: UV-16483/2007 Predkladá: minister zahraničných vecí
 • Správa o činnosti splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do Schengenského priestoru Č.m.: UV-17412/2007 Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra a štátny tajomník Ministerstva vnútra SR a splnomocnenec vlády SR pre zabezpečenie vstupu SR do Schengenkého priestoru
 • Správa o plnení Národného akčného plánu boja proti terorizmu (REV 1) za rok 2006 a návrh aktualizácie Národného akčného plánu boja proti terorizmu (REV 2) Č.m.: UV-D-465/2007 – predbežne rozoslané členom vlády 3.9.2007 Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra Poznámka: Materiál je dôverný
 • Informácia o výsledkoch rokovaní delegácie vedenej štátnou tajomníčkou Ministerstva zahraničných vecí SR O. Algayerovou v Slovinsku k problematike zavedenia eura Č.m.: UV-17408/2007 Predkladá: minister zahraničných vecí
 • Správa o stave a vývoji finančného trhu za 1. polrok 2007 Č.m.: UV-17769/2007 Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska
 • Informácia o pôsobení príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky pôsobiacich pri orgánoch NATO/EÚ, národných podporných prvkov pri vojenských veliteľstvách NATO a vo vojenských štruktúrach NATO/EÚ v operáciách medzinárodného krízového manažmentu Č.m.: UV-17850/2007 Predkladá: minister obrany

Podrobnosti

Dátum:
3. október. 2007
Čas:
12:00 am
Webstránka:
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/Program?OpenView&62-2007

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

Vláda SR