Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

7. Európsky summit regiónov a miest

8. júla. 2016 @ 1:15 pm - 9. júla. 2016 @ 2:00 pm

Európsky výbor regiónov organizuje každé dva roky Európsky summit regiónov a miest, na ktorom sa schádzajú politici zo všetkých úrovní správy v Európe – miestnej, regionálnej aj európskej – spolu s expertmi a zainteresovanými stranami, aby diskutovali o politických opatreniach, ktoré ovplyvňujú každodenný život a podnikanie vo všetkých regiónoch EÚ. Tieto stretnutia pomáhajú zabezpečiť, že sa miestne skúsenosti zohľadnia v politike, ktorá bude mať vplyv na hospodárske, sociálne a územné vyhliadky Európy v nadchádzajúcich rokoch.

V roku 2016 sa summit bude konať 8. – 9. júla v Bratislave a jeho hlavnou témou bude potreba investícií a lepších cezhraničných spojení, aby sa mohol uvoľniť potenciál rastu, ktorý ponúka bohatá rôznorodosť európskych regiónov. Ambíciou EÚ je pomôcť podnikom a orgánom verejnej správy v celej Únii ľahšie dosiahnuť inteligentnejší, ekologickejší a udržateľnejší rast. Témy summitu sú ešte naliehavejšie, keďže výrazné rozdiely v investíciách medzi krajinami a regiónmi v EÚ pretrvávajú a Európska komisia sa usiluje zmobilizovať verejné a súkromné investície v objeme 315 miliárd EUR.

Približne 1 000 účastníkov 7. Európskeho summitu regiónov a miest bude diskutovať o tom, ako spojiť zdroje, spojiť nápady a spojiť ľudí, s cieľom vytvoriť napríklad digitálne hospodárstvo, energetickú infraštruktúru a regionálne a cezhraničné rozvojové stratégie. Tohtoročný summit je oficiálnym podujatím slovenského predsedníctva Rady EÚ a jeho hostiteľmi sú Bratislavský samosprávny kraj a mesto Bratislava. Summit bude mať výrazný stredoeurópsky a najmä slovenský rozmer, ktorý sa prejaví aj v kultúrnych podujatiach a verejných diskusiách.

 

Program

Piatok, 8. júla

13:15 – 13:45: Tlačová konferencia

14:00 – 15:00: Úvodná diskusia plenárneho zasadnutia

15:00 – 16:30: Plenárna diskusia: Sprístupniť Európske fondy v regiónoch a mestách

16:45 – 18:00: I.A Diskusia za okrúhlym stolom „Spájanie zdrojov: aby z investícií EÚ mali úžitok regióny a mestá“

16:45 – 18:00: I.B Diskusia za okrúhlym stolom „Spájanie nápadov: podpora rozvoja inovatívneho podnikania pre budúcnosť“

16:45 – 18:00: I.C „Investície v pohybe“ (nadväzovanie kontaktov)

Sobota, 9. júla

9:00- 10:30: Úvodná diskusia: Investovať do rozvoja udržateľných miest a regiónov

10:45 – 11:45: II.A Diskusia za okrúhlym stolom „Spájanie miest: inovovanie európskej dopravy a energetickej infraštruktúry“

10:45 – 11:45: II.B Diskusia za okrúhlym stolom „Spájanie ľudí: digitálne a inteligentnejšie: mestá a regióny budúcnosti“

10:45 – 11:45: II.C „Investície v pohybe“ (nadväzovanie kontaktov)

12:00 – 13:00: Závery na vysokej úrovni a prijatie Bratislavského vyhlásenia, rečníci budú potvrdení

13:00 – 14:00: Tlačová konferencia

 

Kompletný program nájdete na oficiálnej stránke podujatia.

 

Registrujte svoju účasť tu.

Organizátori

Markku Markkula, predseda Európskeho výboru regiónov

Markku Markkula je predsedom Európskeho výboru regiónov – zhromaždenia EÚ združujúceho miestnych a regionálnych politikov – od februára 2015. Tento vyštudovaný inžinier začal svoju politickú kariéru v roku 1980 v mestskom zastupiteľstve druhého najväčšieho fínskeho mesta Espoo a bol aj poslancom fínskeho parlamentu. Ako člen akademickej obce i ako politik sa zameriava na podnikanie, inováciu a regionálny hospodársky rozvoj.

Ivo Nesrovnal, primátor Bratislavy, člen EVR

Ivo Nesrovnal sa ako právnik zameriaval na ochranu ľudských práv a od roku 2014 zastáva miesto primátora hlavného mesta Slovenska Bratislavy, o ktoré sa uchádzal ako nezávislý kandidát. Profesionálnu dráhu začal v Slovenskej akadémii vied a neskôr pracoval ako poradca v kancelárii prezidenta Václava Havla. Pred vstupom do komunálnej politiky v roku 2009 pracoval v renomovanej nemeckej právnickej kancelárii.

Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, člen EVR

Pavol Frešo vyštudoval na Elektrotechnickej fakulte STU a na Ekonomickej univerzite v Bratislave a od novembra 2009 je predsedom Bratislavského samosprávneho kraja. Je vedúcim predstaviteľom Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie – Demokratickej strany (SDKÚ-DS), ktorá bola pri moci v rokoch 1998 až 2006 a v rokoch 2010 až 2012.

Karl-Heinz Lambertz, prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov

Karl-Heinz Lambertz je prvým podpredsedom Európskeho výboru regiónov, ktorého členom je od roku 1999. Tento niekdajší asistent na právnickej fakulte bol v rokoch 1999 až 2014 predsedom vlády po nemecky hovoriaceho spoločenstva v Belgicku. V súčasnosti je predsedom parlamentu po nemecky hovoriaceho spoločenstva.

 

Hlavní rečníci

Jeremy Rifkin, predseda Nadácie pre ekonomické trendy

Jeremy Rifkin je svetoznámy autor, ktorý poukazuje na dôsledky vedeckých a technologických zmien pre hospodárstvo, pracovnú silu, spoločnosť a životné prostredie. Najznámejšou z jeho 21 kníh je „Tretia priemyselná revolúcia“ (2011). Už dlhé roky radí Európskej únii a mnohým vedúcim predstaviteľom jej členských štátov. Jeho vplyv možno pozorovať v politikách EÚ zameraných na prechod do novej éry bez emisií CO2.

Jyrki Katainen, podpredseda Európskej komisie

Jyrki Katainen bol v rokoch 2011 až 2014 predsedom fínskej vlády. V júli 2014 sa stal komisárom zodpovedným za hospodárske a menové záležitosti a euro. V Junckerovej Komisii zastáva funkciu podpredsedu a v jeho kompetencii sú pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť.

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie

Kariérny diplomat Maroš Šefčovič bol vedúcim predstaviteľom slovenskej diplomacie v Bruseli počas prvých piatich rokov členstva krajiny v EÚ. Bol členom troch Európskych komisií a od roku 2010 zastáva funkciu podpredsedu. V súčasnosti je zodpovedný za energetickú úniu, ktorá je novým nosným pilierom politiky EÚ.

Martin Schulz, predseda Európskeho parlamentu (bude potvrdené)

Martin Schulz vstúpil do európskej politiky v roku 1994. Predtým pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva a neskôr primátor Würselenu v Severnom Porýní-Westfálsku. V Európskom parlamente sa tento bývalý kníhkupec stal popredným predstaviteľom socialistického zmýšľania a intelektuálneho prístupu k európskym otázkam. Za predsedu Európskeho parlamentu bol zvolený v roku 2012.

Violeta Bulc, komisárka EÚ zodpovedná za dopravu a mobilitu

Predtým ako sa Violeta Bulc stala komisárkou zodpovednou za dopravu, pracovala ako podnikateľka a odborníčka na rozvoj inovačnej infraštruktúry pre podniky, miestne orgány a agentúry regionálneho rozvoja. Do slovinskej politiky vstúpila v roku 2014 a po krátkom pôsobení na poste ministerky bez portfólia bola navrhnutá za členku Európskej komisie.

 

Podrobnosti

Začiatok:
8. júla. 2016 @ 1:15 pm
Koniec:
9. júla. 2016 @ 2:00 pm
Udalosť Značky:
,
Webstránka:
http://cor.europa.eu/BratislavaSummit/index.aspx?lang=sk

Miesto udalosti

Slovenské národné divadlo

Organizátor

Výbor regiónov