Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

75. zasadnutie Vlády SR

9. január. 2008 @ 12:00 am

Udalosť Navigation

9. januára 2008 sa o 10:00 v budove Úradu Vlády SR (Nám. Slobody 1, Bratislava) stretne vlády kabinet na svojej 75. schôdzi. Kompletný program nájdete na  tejto linke.

Vláda okrem iného prerokuje aj tieto body:

  • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Č.m.: UV-24525/2007 Predkladá: predseda Úradu pre verejné obstarávanie
  • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov Č.m.: UV-24984/2007 Predkladá: riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
  • Správa o stave pripravenosti SR na čerpanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007- 2013 (stav k 15. 11. 2007) Č.m.: UV-24539/2007 Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  • Analýza a prognóza konkurencieschopnosti slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov na trhu EÚ a trhoch tretích krajín Č.m.: UV-24345/2007 Predkladá: ministerka pôdohospodárstva
  • Regionálny operačný program Č.m.: UV-24522/2007 Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  • Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z Environmentálnej stratégie OECD pre prvú dekádu 21. storočia Č.m.: UV-24528/2007 Predkladá: minister životného prostredia
  • Informácia o plnení úloh vyplývajúcich zo 6. Environmentálneho akčného programu Európskej únie Č.m.: UV-24531/2007 Predkladá: minister životného prostredia

Podrobnosti

Dátum:
9. január. 2008
Čas:
12:00 am
Webstránka:
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/Program?OpenView&75-2008

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

Vláda SR