Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Agrofilm 2016

3. október. 2016 - 8. október. 2016

Cieľom a poslaním tohto odborného festivalu je informovať, podnecovať a šíriť poznatky vedy, výskumu, vývoja a praxe v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, výživy obyvateľstva, lesníctva, vodného hospodárstva, ekológie, problematiky vidieka a života jeho obyvateľstva, ochrany a revitalizácie prírodných zdrojov zabezpečujúcich potravinovú dostatočnosť a bezpečnosť i zdravé životné prostredie, kultúrnu krajinu a zvyšovanie kvality života ľudí.  Agrofilm sa postupne vypracoval na vo svete ojedinelé podujatie v danom tematickom zameraní.

Súčasťou festivalu sa stali sprievodné podujatia – medzinárodné odborné sympóziá venované problematike preferovanej v danom ročníku, ako aj výstavy tvorby popredných umelcov Slovenska, prezentujúce našu kultúru pred širokou, aj zahraničnou, verejnosťou zúčastňujúcou sa na Agrofilme pod názvom Stretnutie vedy a umenia.

Výskumný ústav živočíšnej výroby dnes pod novým názvom Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra organizuje festival už 3. desaťročie. Garantom festivalu je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Pravidelnými partnermi festivalu okrem mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja sa stala i Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). S festivalom dlhodobo spolupracoval EMERING FILM PRAHA. Na pofestivalovom premietaní filmov pre verejnosť dlhoročne spolupracovala Slovenská vedecko technická spoločnosť.

Za uplynulé obdobie bolo na festivale prezentovaných takmer 4000 filmov, filmotéka víťazných filmov, ktoré tvorcovia poskytli organizátorom predstavuje dnes takmer tisícku filmov.

Postupom času sa mení tematická štruktúra festivalu. Okrem stále frekventovanej problematiky podvýživy, hladu a potravinovej dostatočnosti pre všetky oblasti a vrstvy obyvateľstva, zvýrazňuje sa význam bezpečnosti a kvality potravín, neprodukčné funkcie pôdohospodárstva, ako je tvorba a ochrana prírodného a životného prostredia, udržanie osídlenosti vidieka, kvalita života jeho obyvateľov, krajinotvorné aspekty, znižovanie spotreby neobnoviteľných energetických zdrojov vo výrobných procesoch, využitie biomasy a pod.

Prihlášky na 32. ročník medzinárodného filmového festivalu AGROFILM 2016, ktorý sa bude konať v dňoch 3.10. – 8.10. 2016 v NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra NÁJDETE TU >>>

Program festivalu NÁJDETE TU>>>

Podrobnosti

Začiatok:
3. október. 2016
Koniec:
8. október. 2016
Udalosť Tags:
Webstránka:
http://www.agrofilm.sk/

Miesto udalosti

Nitra, Zvolen

Organizátori

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra