Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Brífing o záveroch medzinárodnej konferencie o spoločenskej zodpovednosti firiem Karpatského regiónu

27. september. 2007 @ 12:00 am

Udalosť Navigation

Spoločensky zodpovedná firma na východnom Slovensku: realita či utópia?

Brífing, na ktorom Vás budeme informovať o záveroch medzinárodnej konferencie o spoločenskej zodpovednosti firiem Karpatského regiónu, sa uskutoční 27. septembra 2007 (štvrtok) o 12.30 hod. v rokovacej miestnosti č. 202 hotela Dukla v Prešove.

Brífingu po skončení medzinárodnej konferencie THE WAY IT WORKS sa zúčastní riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel, vedúca medzinárodného výskumného tímu Ioana Brasovean (ARC Rumunsko – priekopnícka organizácia na poli CSR v Rumunsku) a realizátor slovenskej časti výskumu Eduard Marček (riaditeľ PANET-u: Partners for Networking Bratislava).

Medzinárodná konferencia, ktorá sa uskutoční 26. a 27. septembra 2007 v Prešove, je venovaná na Slovensku pomerne novej téme – spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR). Ide o zodpovedné správanie sa firmy voči všetkým subjektom a skupinám, s ktorými prichádza do kontaktu – čiže zákazníkom, zamestnancom, dodávateľom, miestnej komunite či životnému prostrediu. Táto koncepcia podnikania ovplyvňuje procesy vnútri podniku, ako aj jeho angažovanosť a komunikáciu smerom navonok. Dôležitý je podľa nej spôsob, akým dochádza k vytvoreniu zisku a ako sa rozdeľuje pre lepší život v regióne, v ktorom firma pôsobí.Konferencia je súčasťou medzinárodného projektu THE WAY IT WORKS, v rámci ktorého sa v 4 krajinách Karpatského regiónu (Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko) mapovala situácia v CSR. 

V rámci projektu sa realizoval prieskum o uplatňovaní konceptu spoločensky zodpovedného podnikania v Karpatskom regióne. Jeho závery tvorili základ pre regionálne diskusie v týchto 4 krajinách. Výstupom týchto diskusií bolo vytvorenie regionálnych pracovných skupín, ktorých cieľom bolo hľadať spoločné témy, deliť sa o skúsenosti, navrhovať riešenia v oblasti CSR a poskytovať priestor pre vytváranie nových partnerstiev a spolupráce na konkrétnych projektoch a iniciatívach CSR.

Počas konferencie si viac ako 100 účastníkov z 8 krajín EÚ vymení informácie, skúsenosti a očakávania a na základe diskusií v pléne a pracovných skupinách sformuje odporúčania a závery.Témou brífingu bude aj prezentácia Deklarácie a odporúčaní, ktoré budú platformou medzinárodnej spolupráce a cezhraničných partnerstiev v Karpatskom regióne v budúcnosti.  

V prípade, že by ste mali záujem zúčastniť sa na konferencii, prípadne jej časti, alebo by ste mali záujem o rozhovor s prednášateľmi, resp. účastníkmi konferencie, kontaktujte, prosím, Máriu Biľovú (0907 214 898).

Podrobnosti

Dátum:
27. september. 2007
Čas:
12:00 am

Miesto udalosti

Prešov

Organizátor

Karpatská nadácia