Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

 • Táto udalosť už prebehla.

Čistá energia pre všetkých Európanov a národné energeticko-klimatické plány – perspektívy obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku

18. októbra. 2019 @ 11:30 am - 4:00 pm

SEMINÁR

“Čistá energia pre všetkých Európanov a národné energeticko-klimatické plány – perspektívy obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku”

Organizované v spolupráci s Národnou radou Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky
miestnosť: kinosála
Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava

 

Piatok 18. októbra 2019, 11:30 – 16:00

Simultánne tlmočenie v slovenskom a anglickom jazyku bude zabezpečené

 

11.30 – 11.40: Privítanie a úvodná reč

 • Karol Galek, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

 

11.40 – 12.40: Ambície obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku

V tejto sekcii predstavíme súčasnú situáciu v oblasti obnoviteľných zdrojov energií na Slovensku a spôsob, ako je táto problematika riešená v rámci národného energetického a klimatického plánu, s ohľadom na balík Čistá energia pre všetkých Európanov. Cieľom je poskytnúť obraz o súčasnosti a diskutovať o vývoji politík pre ďalšie nastavenie systému rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku.

Predsedajúci: Jan Geiss, generálny tajomník, EUFORES

Príspevok Slovenska k cieľom EÚ do 2030 v oblasti obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti

 • Michaela Holl, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre energetickú politiku

Súčasné a budúce opatrenia na podporu obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku

 • Ján Petrovič, riaditeľ odboru energetiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Vplyv balíka Čistá energie pre všetkých Európanov na energetický prechod Slovenska

 • Norbert Kurilla, štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úloha európskej legislatívy v slovenských predpisoch v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

 • Eugen Jurzyca, poslanec Európskeho parlamentu
 • Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu

Otázky a odpovede

 

12.40 – 13.40: Na ceste k novému energetickému systému a trhom s energiou

V tejto sekcii budeme diskutovať o trendoch nového energetického systému a energetických trhoch na Slovensku. Predstavíme inovatívne riešenia a nové obchodné modely z rôznych sektorov s ukážkami z praxe aktérov na trhu a implementáciou riešení. Ide o výzvy, ktorým čelí tradičný energetický systém a spôsoby ako bude formovaný budúci energetický trh na Slovensku.

Predsedajúci: Jan Geiss, generálny tajomník, EUFORES

Súčasný stav a výzvy v oblasti predpisov pre obnoviteľné zdroje energie na Slovensku

 • Veronika Galeková, riaditeľka, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)

Príležitosti a bariéry pre obnoviteľné zdroje v sektore vykurovania a chladenia na Slovensku

 • Boris Valach, manažér portfólia pre Slovensko a Českú republiku, Eclareon

Miestne akčné plány pre trvalo udržateľné využívanie energií: úloha CITENERGO

 • Stanislav Tupta, podpredseda, CITENERGO – záujmové združenie miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť

Zásobovanie slovenských domácností energiou z obnoviteľných zdrojov

 • Kvetoslava Šoltésová, vedúca odboru, Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

Otázky a odpovede

 

13.40 – 14.40: Obedová prestávka

 

14.40 – 16.00: Diskusia: Formovanie a financovanie energetického prechodu Slovenska

Predsedajúci: Jan Geiss, generálny tajomník, EUFORES

Úvodné slovo

 • Pavol Szalai, hlavný editor – energetika a životné prostredie, EURACTIV

Expertná skupina

 • Zuzana Šturdíková, odbor obchodovania s emisnými kvótami, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • Ján Petrovič, riaditeľ odboru energetiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 • Karol Galek, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
 • Maroš Kondrót, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
 • Eduard Heger, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

Výmena stanovísk a diskusia s účastníkmi

Registrácia: https://forms.gle/xiEPXfupGziSXWJK9

Podrobnosti

Dátum:
18. októbra. 2019
Čas:
11:30 am - 4:00 pm
Webstránka:
https://forms.gle/xiEPXfupGziSXWJK9

Organizátori

EUFORES
Národná rada SR
Renewables Networking Platform

Miesto udalosti

Národná rada Slovenskej republiky, Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava