Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Demokracia – Dialóg – Diskusia: Budúcnosť Európy

3. máj. 2007 @ 12:00 am

Udalosť Navigation

V súčasnej Európe akosi neexistuje jasná zhoda názorov na to, čo je cieľom Európskeho projektu a kam smeruje. Potrebujeme novú dohodu, spoločnú víziu nového a moderného príbehu o Európe. A preto máme „Plán D’. Plán je súčasťou „obdobia reflexie’ a zameriava sa na diskusie s občanmi o budúcnosti Európy. (cit. Jose Manuel Barroso, predseda Európskej komisie,  Margot  Wallströmová, podpredsedníčka  Európskej  komisie  zodpovedná  za medziinštitucionálne vzťahy a komunikačnú stratégiu)  

Štart šiestich občianskych projektov

V rámci výzvy na predkladanie návrhov, ktorú vydala Európska komisia v roku 2006, šesť projektov v rámci Únie začínajúcich na jeseň minulého roka a tento rok podnieti diskusiu o budúcnosti Európy. Ide o tieto projekty s ich národnými realizátormi:

  • Európa zajtrajšku: Paneurópsky poradný prieskum  verejnej  mienky  v rámci  Plánu D (Notre Europe, Francúzsko),
  • Európske konzultácie s občanmi (Fondation Roi Baudouin, Belgicko)
  • Ozvi sa, Európa! (European Movement Internationa, Belgicko)
  • Náš odkaz Európe (Deutsche Gesellschaft, Nemecko)
  • Rádio Web Európa (CENASCA, Taliansko)
  • Naša Európa -Naša diskusia -Náš príspevok (Európa Ház Egyesület, Maďarsko)

Medzinárodný  komunikačný  projekt  „Náš  odkaz  Európe“  predložila  nemecká  Deutsche Gesellschaft e. V. Je jednou z inštitúcií, ktorá patrí k najaktívnejším vzdelávacím zariadeniam Nemecka v otázkach politiky, kultúry a spoločnosti. V rámci 300 podujatí ročne, organizuje rôzne  fóra,  diskusné  krúžky,  semináre,  konferencie  a výmenné  programy.  Tútormi organizácie sú napr. spolkový viceprezident Wolfgang Thierse, spolková kancelárka Angela Merkel, spolkový minister Egon Bahr a mnoho ďalších významných osobností politického, hospodárskeho a kultúrneho života.   

V rámci projektu je implementovaných 66 podujatí, ktorých súčasťou sú v tomto období prebiehajúce  panelové  diskusie  v  Nemecku,  Rakúsku,  Poľsku, Českej  republike  a  na Slovensku. Zástupcovia verejnosti diskutujú s moderátorom o vybraných témach súvisiacich s EÚ, ako napríklad hospodársky a sociálny rozvoj Európy, vnímanie Európy a úloh Únie a hranice Európy a jej úloha vo svete. Výsledky diskusií budú predložené politikom a tvorcom verejnej mienky.

„Náš odkaz Európe“ a Slovensko   
 
Partnerom  projektu  “Náš  odkaz  Európe”  za  slovenskú  stranu  je  Regionálne  európske informačné centrum Banská Bystrica, ktoré je členom európskej informačnej siete EUROPE DIRECT. V rámci neho prebehnú v dňoch 27. 4. 2007 až 4. 5. 2007 štyri panelové diskusie, v mestách  Žilina (27.4.), Bratislava (2.5.), Banská Bystrica (3.5.) a Senica (4.5.). Témou informačných podujatí bude „Debata o budúcnosti Európskej únie a jej novej regionálnej politike“,  v rámci  ktorej  sa  bude  verejne  diskutovať  s občanmi  hlavne  o problémoch budúceho  smerovania  európskej  integrácie,  rozširovania,  hraníc a politike  súdržnosti Európskej únie. S účastníkmi podujatia budú diskutovať poslanci Európskeho parlamentu za SR, zástupcovia národných Reprezentácií Európskej komisie a Európskeho parlamentu, Team Europe  ako  aj  významní odborníci  na  jednotlivé  témy  Únie.  Nafilmované  individuálne odkazy občanov z podujatí budú zverejnené a postúpené relevantným európskym inštitúciám, ktoré  rozhodujú  o jej  ďalšom  fungovaní  a smerovaní,  ako  napr.  vlády, frakcie,  výbory národných  parlamentov,  národné  zastúpenia  Európskej  komisie,  resp.  Európskeho parlamentu, Európska komisia v Bruseli a ďalšie.
 
Záštitu  nad  všetkými  podujatiami  prevzali  Zastúpenie  Európskej  komisie na  Slovensku a Informačná  kancelária  Európskeho  parlamentu  v SR  ako  aj významní  predstavitelia verejného života v jednotlivých mestách. Srdečne Vás všetkých pozývame na štyri diskusie, ktoré sa uskutočnia podľa nasledovného harmonogramu:
 
Žilina  
27. apríla 2007, so začiatkom o 10,00 hod.,  
Kongresová hala Žilinského samosprávneho kraja, Žilina

 
Bratislava  
2. mája 2007, so začiatkom o 10,00 hod.,  
Dom Európy, Bratislava

 
Banská Bystrica  
3. mája 2007, so začiatkom o 10,00 hod.,  
Slávnostná aula Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica  

 
Senica  
4. mája 2007, so začiatkom o 10,00 hod.,  
Mestské kultúrne stredisko Senica  

 
Informácie o podujatiach a projekte:  
http://europa.eu/debateeurope/index_sk.htm
http://www.deutsche-gesellschaft-ev.de/
http://www.reic.sk/

Podrobnosti

Dátum:
3. máj. 2007
Čas:
12:00 am
Webstránka:
http://europa.eu/debateeurope/index_sk.htm

Miesto udalosti

Banská Bystrica

Organizátor

Zastúpenie EK na Slovensku