Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Deň Odpadového Hospodárstva 2014

13. november. 2014 @ 12:00 am

Polovica novembra je už tradičným termínom konania najnavštevovanejšieho kongresu s odpadárskou tematikou na Slovensku. Jubilejný 10.ročník medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva sa uskutoční 13.novembra 2014 na obvyklom mieste, v kongresovom centre Technopol v Bratislave. Podujatie pripravuje Reclay Slovensko s.r.o. v spolupráci s obchodným oddelením Rakúskeho veľvyslanectva v SR, pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.

Tohtoročný program kongresu Deň odpadového hospodárstva má dva rozmery – medzinárodný a domáci.  Ten prvý  nám predstaví  zámery, pripravované stratégie odpadového hospodárstva našich najbližších susedov, Českej republiky a Rakúska,  a lídra EÚ – Nemecka. Pohľad do vnútra je zároveň pohľadom do zrkadla, ktorý má ukázať, akí v skutočnosti sme, čo sme na poli nakladania s odpadmi u nás dokázali, ako chceme pokračovať ďalej.

Blok politík odpadového hospodárstva je zameraný na informácie o pripravovaných legislatívnych, strategických a koncepčných zámeroch SR, Českej republiky a  Rakúska.  Európske iniciatívy zamerané na efektívne využívanie zdrojov stanovené v rámci stratégie Európa 2020 kladú pre všetky členské štáty zvýšené nároky na tvorbu nových politík na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Európska komisia intenzívne uvažuje o prechode na obehové hospodárstvo, čo  si bude vyžadovať zmeny v celých hodnotových reťazcoch, od návrhu výrobku po nové obchodné a trhové modely, od nových spôsobov premeny odpadu na zdroje po nové štýly spotrebiteľského správania. Česká republika už ohlásila zásadné zmeny v doterajšom smerovaní odpadového hospodárstva, zaujímavé veci sa tiež dejú na,  pre nás trochu neznámom, rakúskom trhu s odpadmi.

Rozhodujúcim momentom na domácej scéne je dlho očakávané schválenie kľúčového právneho predpisu – zákona o odpadoch. Popri už avizovanom zániku Recyklačného fondu sa najväčšie očakávania upierajú na organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré sa majú stať už v blízkej budúcnosti významnými hráčmi pri zabezpečovaní zberu a zhodnocovaní prúdov odpad z vybraných výrobkov. Je preto prirodzené, že sme tejto skutočnosti prispôsobili aj program kongresu.  Pozrieme sa ako pracujú a aké problémy riešia nemecké OZV. Úplnou novinkou je tiež vznik koordinančného centra obalov v susednom Rakúsku, ktoré začína od 1.1.2015 svoju činnosť na zliberalizovanom trhu obalov z komunálnej sféry. Tieto príspevky by nás mali priblížiť k reálnejšej predstave o budúcom fungovaní  OZV v našich podmienkach. Zaujímavým odbočením od problematiky rozšírenej zodpovednosti výrobcov bude zamyslenie nad otázkami, či je vlastníctvo odpadu jedným z rozhodujúcich kritérií pri nakladaní s ním, kto je zaň zodpovedný a komu prináležia práva z neho? Odpovede na tieto otázky zodpovie zástupca renomovanej medzinárodnej advokátskej kancelárie.

Situácii na Slovensku bude venovaný posledný blok kongresu. Základnou informáciou bude správa o pripravovanom návrhu zákona o odpadoch z dielne MŽP SR. Naň nadviaže príspevok o návrhu nového informačného systému odpadov. Legislatíva prepojená s moderným informačným systémom bude chrbtovou kosťou nového odpadového hospodárstva SR, s jednoznačným materiálovým tokom prúdov odpadov a konkrétnou zodpovednosťou.

Svoje k tejto téme povedia podnikatelia, ktorí citlivo reagujú i na menšie zmeny trhu. Záverečné slovo bude patriť zástupcom mimovládneho sektora. Priatelia Zeme si zobrali na mušku oblasť biologicky rozložiteľných odpadov,  s ktorými sa v SR doposiaľ nedarí plniť stanovené ciele. Stále sme ich dostatočne neodklonili od skládok odpadov, navyše sú s nimi poriadne problémy aj na komunálnej úrovni.

Záverečnú bodku za kongresom dá už tradičné otvorené diskusné fórum na aktuálnu tému. Organizátori kongresu za takú považujú problematiku „Organizácií zodpovednosti výrobcov“ – subjektov, ktorých činnosť sa účinnosťou nového zákona o odpadoch okamžite dotkne pôsobenia obcí, zberových spoločností, zneškodňovateľov i zhodnocovateľov odpadov.  Účasť všetkých zainteresovaných zložiek a odbornej verejnosti  zaručuje, že nás čaká ozaj živá diskusia.

Nezabudnite si vo svojich kalendároch rezervovovať 13.november 2014 ako deň konania 10. medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva.

Podrobnosti

Dátum:
13. november. 2014
Čas:
12:00 am
Webstránka:
http://www.tanzerconsulting.com/doh/

Miesto udalosti

Kongresové centrum Technopol, Kutlíková17, Bratislava

Organizátor

Reclay Slovensko