Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Diakonický manažment a jeho aplikácia v SR a BSK

7. apríl. 2008 @ 12:00 am - 8. apríl. 2008 @ 12:00 am

Excelentná univerzita Vás pozýva na prednášky Univ.-Prof. Rev. Hermanna Schönauera, Dr.h.c. pod názvom

Diakonický manažment a jeho aplikácia v SR a BSK

Program prednášok

  • 7.4.2008 o 10:00; aula Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, Bartókova 8 v Bratislave

„Diakonisches Management und sein Proprium“ – Diakonický manažment a jeho špecifiká
– prednáška pre verejnosť

  • 8.4.2008 o 8:00; Prednášková sála 1 Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, Bartókova 8 v Bratislave

Diakonie in Neuendettelsau, ihre Ausgangspunkte, Ziele und Formen – Diakonia v Neuendettelsau, jej východiská, ciele a formy
– prednáška pre odbornú verejnosť

Prof. Schönauer pôsobí na „Augustana Hochschulepre Diakonickú vedu v Nemecku a na Rumunsko-Nemeckej univerzite v Sibiu. Od roku 1990 je rektorom, teda riaditeľom, diakonického diela v Neuendettelsau, ktoré združuje značný počet sociálnych, zdravotníckych a školských zariadení v oblasti sociálnej práce v Nemecku a má spolu viac ako 6000 zamestnancov. Organizácia, ktorú vedie, patrí medzi najväčšie a najefektívnejšie cirkevné zariadenia sociálnych služieb v Nemecku, s dlhodobou tradíciou. Pôsobí v Nemecku od polovice 19. storočia a jej ťažisko je v oblasti vzdelávania spolupracovníkov sociálnych profesií. Okrem toho sa úspešne podieľa na rozvoji podobných programov (vzdelávania v oblasti sociálnej služby a výkonu sociálnej pomoci) aj mimo územia Nemecka: v Rumunsku, Poľsku, Českej republike. Je nádejou pozývateľov, že sa podarí získať ich záujem pre pôsobenie na Slovensku.


Prednášky a semináre sú organizované v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS iII Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.

Podrobnosti

Začiatok:
7. apríl. 2008 @ 12:00 am
Koniec:
8. apríl. 2008 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.exu.sk

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

Excelentná univerzita