Loading Udalosti

« All Udalosti

 • This event has passed.

ENVIROMANAGEMENT 2015

8. október. 2015 @ 12:00 am - 9. október. 2015 @ 12:00 am

Konferencia enviromanagement 2015 zameriava na potreby kľúčových spracovateľov odpadov v regióne strednej a východnej Európe zastupujúcich verejný aj súkromný sektor, ktorí majú záujem zdieľať najnovšie poznatky s ostatnými významnými spoločnosťami na trhu. Konferencia už tradične ponúka priestor na otvorenú diskusiu a širokú výmenu nápadov a skúsenosti, a to všetko v nádhernom prostredí vysokých tatier a Štrbského plesa.

Sme veľmi radi, že ako hlavného rečníka môžeme na konferencii privítať pána Davida Newmana, prezidenta ISWA (International Solid Waste Association). Spolu s ním prijali pozvanie do programu konferencie ďalší uznávaní odborníci, odbornej verejnosti známi predovšetkým vďaka holistickému prístupu k odpadovému hospodárstvu (oh). Konferencia sa snaží predísť výlučne technologickému zameraniu a namiesto čisto technického pohľadu na oh ponúka alternatívu v podobe výmeny praxou overených poznatkov o systéme oh ako celku. Tento koncept ponúka účastníkovi konferencie príležitosť získať celkový nadhľad a schopnosť vybrať a osvojiť si komplexné a integrované riešenia optimálne pre zvládnutie jeho aktuálnych potrieb a úloh.

Samostatná časť program bude vyhradená otázkam a výzvam, ktoré kladú na oh nepredvídateľné udalosti a prírodné katastrofy, ako sú napr. Povodne, zemetrasenia či epidémie.

Tematické okruhy

 • Stav implementácie najdôležitejších smerníc európskej komisie (ec directives) v oblasti odpadového hospodárstva (oh)
 • Plánovanie a ekonomické aspekty recyklácie odpadov
 • Trh druhotných surovín, energetické zhodnotenie odpadov a dopad cenových výkyvov na plánovanie v oh
 • Predchádzanie vzniku odpadov
 • Zdravotné a environmentálne riziká súvisiace s prírodnými katastrofami:

Prípadové štúdie z krízového manažmentu

 • Ďalšie aktuálne témy
 • Firemné prezentácie

Prosím, avizujte nám svoj záujem o:

 • Vašu účasť na koferencii do 28.8.2015
 • prezentáciu v odbornom programe do 28.8.2015
 • reklamu, partnerskú spoluprácu alebo sponzoring do 28.8.2015

Návrh podmienok spolupráce pred a počas konferencie bude zaslaný záujemcom o komerčnú a partnerskú spoluprácu na základe ich požiadavky.

Názory prednášajúcich, o čom je potrebné hovoriť, a prečo prísť na konferenciu nájdete v tomto dokumente.

Viac informácií nájdete na tomto linku.

Podrobnosti

Začiatok:
8. október. 2015 @ 12:00 am
Koniec:
9. október. 2015 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.nmc.sk/index_sk.html

Miesto udalosti

Hotel Patria, Štrbské pleso, Vysoké Tatry