Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Fórum o finančnom výhľade EÚ 2014-2020, B. Bystrica

17. október. 2011 @ 12:00 am

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a EurActiv.sk si Vás dovoľujú pozvať na diskusné fórum občanov venovanom nasmerovaniu financií z finančného rámca Európskej únie v nasledujúcom sedemročnom období pod názvom:

Slovenské a európske priority a ich financovanie

Fórum o finančnom výhľade EÚ 2014-2020

17. október, od 9:30 v Aule Rotunda Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

PROGRAM:

Svoje názory budú za prítomnosti verejnosti prezentovať predstavitelia Európskeho parlamentu, Národnej rady SR, ústredných orgánov štátnej správy, a akademickej obce.

Hlavnými témami fóra

  • priority rozpočtu z európskeho a slovenského pohľadu
  • zdroje ich krytia: vlastné zdroje EÚ verzus príspevky z národných rozpočtov
  • diskusia o oblastiach, v ktorých má rozpočet EÚ najväčšiu pridanú hodnotu
  • kríza a potreba šetrenia v EÚ

Po vystúpeniach prednášajúcich bude nasledovať diskusia a tlačová konferencia.

PROGRAM PODUJATIA k 3.10. 2011

ÚČASŤ

Účasť na podujatí je bezplatná.

Jednotlivcov aj kolektívy (stredné a vysoké školy, združenia, …), ktorí majú záujem zúčastniť sa na fóre, prosíme o vyplnenie REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA.

Prihlásiť sa môžete do 11. októbra 2011

Miesto udalosti

Aula Rotunda, Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Cesta na amfiteáter 1

Organizátor

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a EurActiv.sk