Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

FÓRUM SLOVENSKO V EÚ: Európske pravidlá – pomoc alebo brzda pre podnikanie na Slovensku?

24. apríl. 2012 @ 12:00 am

Projekt podporili:

Dňa 24. apríla 2012 sa o 12:00 v hoteli Abba v Bratislave uskutoční tretie podujatie projektu FÓRUM SLOVENSKO V EÚ:

EURÓPSKE PRAVIDLÁ – POMOC ALEBO BRZDA PRE PODNIKANIE NA SLOVENSKU?

Zámerom podujatia je otvoriť diskusiu vybraných relevantných aktérov o mechanizme hodnotenia vplyvov pripravovanej aj už implementovanej európskej regulácie na slovenský podnikateľský sektor v rozličných oblastiach a o formovaní slovenských pozícií v rámci negociácií a diskusií na úrovni EÚ. Pozvaní boli zástupcovia Ministerstva hospodárstva, zástupcovia výborov Národnej rady, priemyslových komôr, asociácií a akademických inštitúcií alebo nezávislých think-tankov.

Diskutované otá

  • Funguje posudzovanie vplyvu na podnikateľské prostredie (Business Impact Assesment) pri zvažovaní novej európskej legislatívy?
  • Ako sa hodnotenie vplyvov vypracováva za Slovensko, je priestor pre skvalitnenie?
  • Ako sa dopady reflektujú pri transpozíciách európskej legislatívy na Slovensku?
  • Ako vplýva európska legislatíva na oblasti životného prostredia, energetiku a duševné vlastníctvo na Slovensku?

Hostia

Aleš Pecka | Úrad vlády Českej republiky, oddelenie pre koordináciu Hodnotenia dopadov regulácie

Hodnotenie vplyvu európskej regulácie na podnikateľov a priemysel na úrovni EÚ – pohľad ČR

Tomáš Gajdoš | Ministerstvo hospodárstva SR, Inštitút hospodárskych analýz

Proces hodnotenia vplyvov legislatívy na podnikateľské prostredie v SR

František Kočan | Ministerstvo hospodárstva SR, oddelenie záležitostí EÚ

Zastupovanie a komunikovanie záujmov Slovenska pri tvorbe európskej legislatívy

Pavel Jech | Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku

Environmentálna legislatíva: priemyselné emisie

Alena Šalamonová | Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, regulačné a trhové záležitosti

Legislatíva a regulácia EÚ z pohľadu výrobcu elektriny

Zuzana Hečko | Allen & Overy

Právna regulácia v oblasti práv duševného vlastníctva

Moderátorka

Zuzana Gabrižová | portál EurActiv.sk

Účasť na podujatí: po obdržaní pozvánky.

Zdroj: EurActiv.sk, Centrum pre európske otázky (CEA).

Podrobnosti

Dátum:
24. apríl. 2012
Čas:
12:00 am

Miesto udalosti

Hotel Abba, Štefánikova 4, Bratislava

Organizátor

portál EurActiv.sk a Centrum pre európske otázky (CEA)