Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Globalizácia vysokoškolského vzdelávania – hrozba alebo všeliek pre našu spoločnosť?

15. apríl. 2008 @ 12:00 am - 16. apríl. 2008 @ 12:00 am

Excelentná univerzita Vás pozýva na prednášky Vincent-Lancrina Stéphana, MBA, PhD. pod názvom

Globalizácia vysokoškolského vzdelávania – hrozba alebo všeliek pre našu spoločnosť?

Program prednášok

  • 15.4.2008; 9:30; -Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Odbojárov 10/A, Bratislava

Ako môžu slovenskí politici v zákonodarných a výkonných funkciách prispieť k zvýšeniu pozitívnych dopadov internacionalizácie vysokých škôl pre Slovensko
– seminár

  • 15.4.2008; 15:30; -Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Odbojárov 10/A, Bratislava

Globalizácia vysokoškolského vzdelávania – hrozba alebo všeliek pre našu spoločnosť?
– prednáška pre verejnosť

  • 16.4.2008; 10:00; -Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Bajkalská 25, Bratislava

Výskumné otázky v súvislosti so zakladaním pobočiek zahraničných vysokých škôl v strednej Európe.
– seminár

  • 16.4.2008; 14:00; -Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Bajkalská 25, Bratislava

Výskumné otázky v súvislosti so zakladaním pobočiek zahraničných vysokých škôl v strednej Európe.
– seminár

Motorom rozvoja modernej spoločnosti, ktorá musí byť schopná adekvátne odpovedať na najnovšie civilizačné výzvy: je vzdelanie a vedecký výskum. Vysoké školy v sebe spájajú obe tieto významné aktivity a ich rozvoj a smerovanie sú v tejto súvislosti kľúčové pre spoločnosť a jej schopnosť vedieť reagovať na civilizačné výzvy. Vysoké školy prechádzajú v posledných rokoch mnohými zmenami. Jednou z najvýznamnejších zmien je internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania.

Práve internacionalizácia vysokých škôl je jednou z kľúčových oblastí expertízy analytika OECD p. Vincent-Lancrina. Zároveň OECD je jedinou výskumnou inštitúciou, ktorá sa výskumom v oblasti internacionalizácie vysokého školstva koncepčne a dlhodobo zaoberá. Toto sú dôvody prečo sme sa rozhodli pozvať a je dôvodom prečo sme sa rozhodli ho pozvať o tejto téme prednášať a diskutovať o tejto téme prednášať a diskutovať.

Najvýznamnejšími publikáciami pána Vincent-Lancrina v tejto oblasti sú: Internationalisation and trade in higher education, kde bol ko-editorom a Cross-border tertiary education: a way towards capacity development, OECD/Svetová banka (2007), ktorú editoval.


Prednášky a semináre sú organizované v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS iII Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.

Podrobnosti

Začiatok:
15. apríl. 2008 @ 12:00 am
Koniec:
16. apríl. 2008 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.exu.sk

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

Excelentná univerzita

Excelentná univerzita Vás pozýva na prednášky Andrewa J. Hutta, PhD. pod názvom

Enantiomérne čisté formy – nový smer vo vývoji chirálnych liečiv.

Program prednášok

  • 14.4.2008; 7:30; -Katedra chemickej teórie liečiv Farmaceutickej fakulty UK, Kalinčiakova 8, Bratislava

Stereochemical aspects of drug action and disposition
– prednáška pre študentov

  • 15.4.2008; 13:00; -Katedra chemickej teórie liečiv Farmaceutickej fakulty UK, Kalinčiakova 8, Bratislava

Drug chirality – past, present, future
– prednáška pre doktorandov a zamestnancov

  • 15.4.2008; 15:00; -knižnica Katedry chemickej teórie liečiv Farmaceutickej fakulty UK, Kalinčiakova 8, Bratislava

Asymmetric synthesis, stereoselective analysis od drugs
– seminár pre doktorandov a zamestnancov

  • 16.4.2008; 14:50; -učebňa 102 Katedry chemickej teórie liečiv Farmaceutickej fakulty UK, Kalinčiakova 8, Bratislava

Stereochemistry and biological activity of drugs
– prednáška pre študentov

Andrew J. Hutt, PhD. pôsobí na School of Biomedical and Health Sciences, King’s College London, University of London, Veľká Británia. Je svetovo známym odborníkom vo výskume v oblasti metabolizmu farmakokinetiky chirálnych liečiv a ich analýzy v biologických médiách. Vysokoškolský učiteľ farmaceutickej chémie. Je autorom viac ako stovky vedeckých publikácií ,absolvoval viac ako dvadsať vyžiadaných prednášok na medzinárodných kongresoch. členom Britskej kráľovskej chemickej spoločnosti a člen Britskej liekopisnej komisie.


Prednášky a semináre sú organizované v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS iII Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.

Podrobnosti

Začiatok:
14. apríl. 2008 @ 12:00 am
Koniec:
16. apríl. 2008 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.exu.sk

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

Excelentná univerzita