Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Infoseminár k výzve o nenávratný finančný príspevok, Trnava

14. marec. 2008 @ 12:00 am

V trnavskom hoteli Prestige sa uskutoční infoseminár k nenávratným finančným príspevkom v rámci aktuálnej výzvy č. DOP–SIA–2008/4.1.3/01, operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Cieľom seminára je hlavne prezentácia podmienok vyhlásenej výzvy s dôrazom na oprávnenosť žiadateľa, oprávnenosť výdavkov, zabezpečenie informovanosti projektov a taktiež prezentácia formulárov Žiadostí o poskytnutie NFP a jej príloh, ako aj rady a pokyny k jej vyplneniu.

Konkrétne otázky záujemcov budú zodpovedané jednak počas diskusie po skončení prezentácií alebo počas individuálnych konzultácií v poobedňajších hodinách.

Účastníkom seminára odporúčame, aby sa vopred oboznámili s obsahom výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, Príručky pre žiadateľa o nenávratný NFP ako aj ostatných zverejnených dokumentov.

Seminár je bezplatný. Dalšie informácie, pozvánka, prihláška, ako aj spôsob prihlasovania sa na seminár budú v dostatočnom časovom predstihu zverejnené na webovej stránke www.sia.gov.sk.

Podrobnosti

Dátum:
14. marec. 2008
Čas:
12:00 am
Webstránka:
http://www.sia.gov.sk

Miesto udalosti

Trnava

Organizátor

Sociálna implementačná agentúra