Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

International Conference: Development and Democracy

27. október. 2016 @ 8:00 am - 5:00 pm

Medzinárodná konferencia Rozvoj a demokracia, ktorá sa bude konať 27. októbra 2016 v Bratislave, je poprednou udalosťou v regióne v oblasti rozvojovej spolupráce. 

Hlavnou rečníčkou konferencie bude Alaa Murabit, zakladateľka Hlasu líbyjských žien, globálna advokátka Cieľov udržateľného rozvoja OSN. Okrem nej na konferencii  vystúpi aj Loris De Filippi, prezident Doktorov bez hraníc, Taliansko či Yoka Brandt, vice-ministerka Ministerstva zahraničných vecí Holandska. Viac informácií o konferencii a jej rečníkoch nájdete na webovej stránke podujatia.

Registrovať na konferenciu sa môžete tu. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu a sprísnené bezpečnostné opatrenia bude vstup do priestorov konferencie možný len s platnou registráciou.

Program konferencie

08:00 – 09:00 REGISTRÁCIA

09:00 – 09:15 OTVORENIE KONFERENCIE

Miesto konania:  Kongresová sála, MZVaEZ SR

Lukáš Parízek, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR
Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis

09:15 – 09:45 ÚVODNÝ PREJAV

Miesto konania: Kongresová sála, MZVaEZ SR

Yoke Brandt, vice-ministerka Ministerstva zahraničných vecí Holandska

09:45 – 11:15 PLENÁRNE ZASADNUTIE: Ako zabezpečiť lepšiu koordináciu rozvojovej a humanitárnej pomoci pre riešenie výziev v oblasti migrácie a bezpečnosti? 

Miesto konania: Kongresová sála, MZVaEZ SR

Podľa odhadov UNHCR a IOM bolo v roku 2015 vyše milióna ľudí nútených utiecť do Európy v dôsledku perzekúcie, konfliktov a chudoby. Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ plánuje podporovať udržateľnú migračnú a azylovú politiku, ako aj spoluprácu s tretími krajinami a solidaritu. Členské štáty EÚ upozorňujú na význam zlepšenia väzieb medzi rozvojovou spoluprácou a humanitárnou pomocou. Agenda 2030 poskytuje impulz na vnímanie a riešenie výziev z komplexného hľadiska. Začiatkom júna vydala Európska komisia oznámenie o vytvorení nového Rámca pre partnerstvo s tretími krajinami, ktorý spadá pod európsku migračnú agendu. Jedným z kľúčových prvkov je dosiahnutie komplexných partnerstiev s tretími krajinami s cieľom lepšie zvládnuť výzvy súvisiace s migráciou v súlade so záväzkami v oblasti humanitárnej pomoci a ľudských práv. Ambiciózny Externý investičný plán by mal prispieť k riešeniu hlavných príčin migrácie v krajinách pôvodu. Aké kroky sú potrebné na lepšie prepojenie rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci? Ako môžeme lepšie prispôsobiť finančné nástroje EÚ na riešenie problémov spojených s migráciou? Aké partnerstvá sú nevyhnutné na splnenie záväzkov  vyplývajúcich zo Svetového humanitárneho samitu?

Moderátor: Eva Svoboda, výskumný pracovník, ODI

Rečníci: 

Jean-Louis De Brouwer, riaditeľ Úradu humanitárnej pomoci Európskej komisie (DG ECHO)
Michal Mlynár, generálny riaditeľ sekcie medzinárodných organizácii, rozvojovej a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zuzana Števulová, riaditeľka Ligy za ľudské práva

Loris De Filippi, prezident, Doktori bez hraníc Taliansko

Seamus Jeffreson, riaditeľ CONCORD-u

Natalia Alonso, zástupkyňa riaditeľa Advocacy & Campaigns, Oxfam International

11:15 – 11:30 COFFEE BREAK

11:30 – 11:45 KAPUSCINSKI DEVELOPMENT LECTURES OPENING REMARKS

Miesto konania: Kongresová sála, MZVaEZ SR

Ivana Raslavská, programová riaditeľka Nadácie Pontis

Jan Szczycinski, projektový manžér, Kapuscinski Development Lectures, UNDP

Ingrid Ludviková, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

11:45 – 12:30 ALAA MURABIT

Miesto konania: Kongresová sála, MZVaEZ SR

Moderátor: Michal Vašečka, Fakulta sociálnych štúdií, Masarykova univerzita v Brne

RečníkAlaa Murabit, zakladateľka Voice of Libyan Women, Globálna advokátna Cieľov udržateľného rozvoja OSN

12:30 – 13:00 DISKUSIA

Miesto konania: Kongresová sála, MZVaEZ SR

13:00 – 14:00 OBED

14:00 – 16:00 DISKUSNÉ PANELY A OKRÚHLE STOLY 

DISKUSNÝ PANEL MINISTERSTVA FINANCIÍ SR: Deformácia vývoja: slúžia inovácie naozaj najzraniteľnejším?

Miesto konania: Kongresová sála, MZVaEZ SR

V súčasnosti vidíme fascinujúce nové trendy, ktoré narúšajú oblasti vývoja. Veľké multinárodné inštitúcie sú nútené sa vyrovnávať s menšími a agilnými hráčmi, ktorí nanovo definujú ako zhromažďujeme dáta, ako mobilizujeme zdroje na sociálne projekty, ako sú zdroje distribuované občanom, koho považujeme za experta alebo ako manažujeme riziko katastrof. V snahe držať krok sa rozvojové organizácie a vlády po celom svete snažia nájsť spôsoby ako podnikať inak a zaviesť efektívnejšie, účinnejšie a agilné riešenia a prístupy zdola hore k súčasným rozvojovým problémom. Tento tlak vyplýva z meniacej sa paradigmy, kde dochádza k aktívnemu zapojeniu občanov do spoločnosti a rozhodovacích procesov, a navyše sa opiera o technologický pokrok a alternatívne modely financovania. Tento vývoj sa odráža aj v novej agende pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030 a v Správe o dátovej revolúcii vypracovanej z poverenia Generálneho tajomníka OSN, ktorá sa usiluje o zvýšenie efektivity v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej oblasti, o rozvoj nových a udržateľnejších spôsobov na uspokojenie ľudských potrieb a posilnenie informovanosti. To vytvára zaujímavý moment, kedy nový hráči ako Premise nemajú globálny dosah a vplyv a rozvojové organizácie si tak udržujú rolu toho, kto privádza rôzne strany k spoločnej akcii. Môžu v inovácie v tomto kontexte zohrať úlohu pri zbližovaní vznikajúcich narušiteľov medzinárodného rozvoja a veľkých multinárodných organizácií, ako napríklad OSN a Svetová banka, s cieľom preklenúť digitálnu priepasť a vytvoriť programy, ktoré budú mať dosah na najzraniteľnejších? Akú úlohu môžu zohrať donori na podporu tohto nového typu spolupráce? Aké zmeny môžu čakať rozvojové organizácie pri snahe spolupracovať s týmito novými hráčmi? Ako sa zmenila rola občana v kontexte rozvojovej spolupráce?

Moderátor: Rastislav Vrbenský, manažér, Regionálne centrum UNDP v Istanbule

Rečníci:

Ken Banks, zakladateľ kiwanja.net
Jan Hargaš, Slovensko.digital
Milica Begovic, Knowledge and Innovation Team Leader, Regionálne centrum UNDP v Istanbule
Gregor Virant, 
Prime Minister’s Delivery Unit, Serbia

OKRÚHLY STÔL HABITAT FOR HUMANITY: Ako dosiahnuť inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné mestá?

Miesto konania: salónik Diplomat, MZVaEZ SR

Mestská populácia vzrástla za posedných 50 rokov nebývalou rýchlosťou a podobné tempo rastu sa predpokladá aj naďalej. Do roku 2015 by malo v mestách žiť až 66% svetovej populácie, čo znamená o 2 miliardy ľudí viac ako dnes. Ľudia sa sťahujú do miest z rôznych dôvodov, ale v konečnom dôsledku hľadajú najmä lepší život. Metropoly rastú rýchlym tempom, ale najvyšší nárast možno pozorovať v stredne veľkých mestách a neformálnych usadlostiach (slumoch). Všetky mestá čelia výzvam a príležitostiam, ktoré je nutné riešiť. Krajiny na tento vývoj zareagovali zavedením Agendy 2030 (SDGs) a Novej mestskej agendy (Habitat III). Otázkou zostáva, ako zabezpečiť implementáciu týchto politík? Ako by mala EÚ prispieť k ich implementácii? Ako riešiť túto výzvu tak, aby boli mestá inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné?

Moderátor: Deepali Sood, riaditeľka pre partnerstvá, Habitat for Humanity International EMEA

Rečníci: 

Elena Szolgayová, generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Crystal West, manažér pre advokáciu, Habitat for Humanity Južná Afrika

František Kubeš, vedúci oddelenia urbánnej politiky, Ministerstvo regionálneho rozvoja Českej republiky

Tamzin Hudson, špecialista na advokáciu, Habitat for Humanity International EMEA

OKRÚHLY STÔL MEDZINÁRODNÉHO VYŠEHRADSKÉHO FONDU: Vyšehradskí partneri a mimovládne organizácie pre rozvoj na západnom Balkáne

Miesto konania: zadadačka, Pražská 7, MZVaEZ SR

V nasledujúcich rokoch budú Srbsko, Čierna Hora, Macedónsko a Albánsko nútené vyvinúť mechanizmy a definovať svoju politiku, rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc a zapracovať 30 kapitol Acquis EÚ v oblasti vonkajších vzťahov EÚ a zodpovednosti za globálny vývoj. Ako aj v minulosti, zapojenie Balkánskych mimovládnych organizácií v tomto procese bude nevyhnutné. Organizácie z Vyšehradských krajín len nedávno prešli podobným vývojom a prípravami na implementáciu rozvojových projektov, vzdelávacích aktivít a boli zapojené v budovaní prvých mechanizmov pre advokačné aktivity s lokálnymi vládami a EÚ. Okrúhly stôl sa bude zameriavať najmä na prepájanie mimovládnych organizácií Západného Balkánu s organizáciami v tých krajinách EÚ, ktoré nedávno prešli podobnými procesmi, diskusiu o skúsenostiach a problémoch pri zriaďovaní štruktúr rozvojovej spolupráce a mechanizmov pre advokáciu s národnými vládami a EÚ.

Moderátor: Ulrike Bey, HORIZONT3000

Rečníci:

Ilina Nesik, Balkan Civil Society Network, Macedónsko
Dorian Jano, Univerzita Marin Barleti, Albánsko
Goran Mitrovic, Association Peoples Parliament, Srbsko
Štěpán Šantrůček, Česká rozvojová agentúra, ČR

Zsuzsanna Végh, výskumná pracovníčka, Center for European Neighborhood Studies, Maďarsko

Marian Čaučik, eRko, Slovensko

Dardan Kryeziu, Civikos, Kosovo

16:00  VYHODNOTENIE A ČAŠA VÍNA

 

Konferencia je spolufinancovaná zo zdrojov oficiálnej rozvojovej pomoci – SlovakAid, Európskej komisie, UNDP, Medzinárodného vyšehradského fondu a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Podrobnosti

Dátum:
27. október. 2016
Čas:
8:00 am - 5:00 pm
Webstránka:
http://www.nadaciapontis.sk/medzinarodna-konferencia

Miesto udalosti

Kongresová sála Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, Bratislava

Organizátor

Nadácia Pontis