Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Kde a ako sa vzdelávať v oblasti európskych záležitostí

20. február. 2008 @ 12:00 am - 10. marec. 2008 @ 12:00 am

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity  Komenského v Bratislave otvára dvojsemestrálne povysokoškolské špecializačné štúdium akreditované Ministerstvom školstva SR Manažment európskych záležitostí.

Štúdium je určené pre zamestnancov štátnej a verejnej správy , ktorí zabezpečujú agendu európskych záležitosti, komunikujú s inštitúciami Európskej únie,  a zúčastňujú sa na príprave národných pozícií SR na rokovaniach v rámci EÚ.

Zároveň je štúdium otvorené pre všetkých záujemcov, môžu sa ho zúčastniť napríklad uchádzači o prácu v inštitúciách EÚ, ale aj manažéri a pracovníci firiem, ktoré pôsobia v európskom priestore, ďalej predstavitelia, profesných, odborných, regionálnych  a ďalších záujmových združení a ostatných organizácií, sociálni partneri a všetci záujemcovia o vzdelávanie v oblasti európskej integrácie.

Štúdium je zamerané na osvojenie si systematických odborných vedomostí o EÚ, o jej, inštitúciách, členských krajinách, o riadiacich, legislatívnych a rozhodovacích procesoch v EÚ, o aktivitách spolupráce a koordinácie na medzinárodnej, národnej a regionálnej úrovni.  Vzdelávací proces sa bude orientovať na zvládnutie komunikačných zručností umožňujúce aktívne sa zúčastňovať na negociačných a spolurozhodovacích procesoch na úrovni inštitúcii EÚ, členských krajín a organizáciách pôsobiacich v európskom priestore.

Štúdium bude prebiehať ako cyklus desiatich 1-dňových seminárov v priebehu roku 2008, úvodný  sa uskutoční 11.marca a záverečný 9. decembra. 

Každý seminár – vzdelávací  modul predstavuje samostatný vedomostný celok. Záujemcovia o vzdelávanie, resp. zamestnávateľské organizácie budú mať možnosť rozhodnúť sa absolvovať celé štúdium, alebo vybrať si niektoré z modulov podľa profesionálneho záujmu.

Štúdium bude prebiehať interaktívne, ťažiskom vzdelávania budú aktivity zamerané na riešenie konkrétnych prípadov, analýzy reálnych problémov, prípadové štúdie, prípady dobrej praxe komunikačných a negociačných aktivít v rámci inštitúcií a krajín EU. Teoretické časti budú zastúpené proporcionálne. Obsah jednotlivých modulov bude pružne reagovať na aktuálne dianie v EU, témy vzdelávania sa budú priebežne aktualizovať.

Absolventi štúdia po splnení všetkých podmienok dostanú osvedčenie Univerzity Komenského o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou. Ostatní účastníci štúdia dostanú potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, s uvedením vzdelávacích modulov, na ktorých sa zúčastnili.

Štúdium bude otvorené 11. marca 2007. Bližšie informácie na web-stránke centra www.cdvuk.sk/ivks  

Podrobnosti

Začiatok:
20. február. 2008 @ 12:00 am
Koniec:
10. marec. 2008 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.cdv.sk/ivks

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

Centrum ďalšieho vzdelávania UK